Miasto Sulejówek

Nawigacja

Treść strony

SPOTKANIE OPŁATKOWO-NOWOROCZNE ŚRODOWISK KOMBATANCKICH W SULEJÓWKU

Wzorem ubiegłych lat, już po raz 16 kombatanci spotkali się w sobotę 16 stycznia w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Okuniewskiej. Spotkanie było okazją do przełamania się opłatkiem, złożenia życzeń oraz wielu wspomnień w świąteczno - noworocznej atmosferze. Zaproszonych gości serdecznie powitała Zofia Wolanin – Prezes Koła Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych w Sulejówku oraz Koła Związku Sybiraków w Sulejówku. Po wysłuchaniu Mazurka Dąbrowskiego i Marszu Sybiraków minutą ciszy uczczono pamięć kombatantów, których pożegnaliśmy w ostatnim czasie.

Spotkanie uświetnili swą obecnością Ksiądz Dziekan Jan Gołębiewski – Proboszcz Parafii p.w. Maryi Matki Kościoła w Sulejówku, płk Marian Kazubski - Prezes Zarządu Głównego Związku Inwalidów Wojennych RP wraz z Małżonką, płk Józef Koleśnicki – Prezes Zarządu Mazowieckiego Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych wraz z Małżonką, mjr Józef Woźniak - Prezes Zarządu Związku Inwalidów Wojennych RP Okręg Warszawa, komandor Józef Czerwiński – Przewodniczący Rady Krajowej Synów Pułku, Zbigniew Czaplicki - Przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego, Mirosław Popławski - Wiceprezes Zarządu Związku Sybiraków dla Warszawy - Pragi Południe, Elżbieta Sadzyńska - Redaktor miesięcznika „Polsce Wierni” oraz Tadeusz Żukowski – Prezes Koła Związku Inwalidów Wojennych RP w Sulejówku.

Licznie przybyli również przedstawiciele władz samorządowych: Arkadiusz Śliwa – Burmistrz Miasta wraz z małżonką, Hanna Stefaniuk – Sekretarz Miasta, Daniel Dąbrowski - Przewodniczący Rady Miasta, Radni: Andrzej Chachulski, Janusz Czarnocki, Andrzej Lipka. Na spotkanie przybyła także Prezes Klubu Seniora - Elżbieta Krzak oraz Członek Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Sulejówka - Krzysztof Smosarski. Nie zabrakło również Dyrektorów placówek oświatowych: Elżbiety Kałużyńskiej, Hanny Semeniuk, Anny Wasążnik, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Teresy Kośnik oraz Marka Ryszki – Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulejówku.

Centralne władze Związku Inwalidów Wojennych RP odznaczyły Krzyżem 95 lat Związku Inwalidów Wojennych RP w uznaniu za szczególne zasługi dla związku i jego członków Księdza Dziekana Jana Gołębiewskiego. Odznaki Sybiraka za wybitne zasługi dla Związku zostały przyznane również: Zofii Wolanin, Jolancie Koczorowskiej, Elżbiecie Krzak i Walentynie Szuścickiej.

Burmistrz Miasta wraz z Przewodniczącym Rady Miasta złożyli zebranym najserdeczniejsze życzenia: szczęścia, wszelkiej pomyślności i tego, co najcenniejsze - zdrowia.

Gorące podziękowania za tak liczne przybycie i nieocenioną pomoc należą się Harcerzom z Hufca ZHP im. Batalionu „Zośka” w Sulejówku, którzy stawili się na służbie pod opieką Druhny Justyny Domańskiej.

Na zakończenie uroczystości wystąpiły dzieci i młodzież z Zespołu Szkół nr 2, które przygotowały specjalnie na ten dzień bogaty program artystyczny, przepełniony piękną muzyką, kolorowymi strojami, i śpiewem. Tradycyjne, staropolskie jasełka w wykonaniu dzieci z klasy IIIa i IIIb wprowadziły gości w miły nastrój, a występy taneczne i wokalne uczennic klas IVa, Va, VIb i Ib gimnazjum zachwyciły publiczność. Bardzo serdecznie dziękujemy dzieciom, rodzicom oraz wychowawcom i opiekunom artystycznym za to, że w ten zimowy, śnieżny dzień zechciały dostarczyć zebranym wielu niezapomnianych przeżyć i pozytywnych wzruszeń.

Wstecz

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie