Miasto Sulejówek

Nawigacja

Treść strony

CARSKA STUDNIA W SULEJÓWKU

Mazowieckie Stowarzyszenie Historyczne „Exploratorzy.pl” z siedzibą w Sulejówku rozpoczęło badania zabytkowej studni na terenie Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku. Obiekt zlokalizowany jest przy granicy z gminą Halinów, niedaleko miejskiej oczyszczalni ścieków. Według uczestników eksploracji, do tej pory w Sulejówku znana była dotąd jedynie zasypana obecnie studnia z okresu funkcjonowania rembertowskiego poligonu artyleryjskiego z lat 1892-1915 znajdująca się na tyłach Placu Czarneckiego. Badany aktualnie obiekt nieznany był dotąd nie tylko wojskowym czy leśnikom, ale także większości pasjonatów zajmujących się historią poligonu.

W eksploracji studni w każdy weekend uczestniczą poszukiwacze skarbów z Mazowsza, a także archeolodzy, którzy pomagają w przeprowadzaniu prac badawczych wokół studni, gdzie udało się odnaleźć dziesiątki zabytków z okresu Imperium Rosyjskiego z czasów panowania cara Mikołaja II. W samej studni odnaleziono także artefakty będące świadectwem życia codziennego na dawnym poligonie artyleryjskim. W poszukiwaniach MSHE wsparło nawet gościnnie Stowarzyszenie Eksploracyjno-Historyczne „Grupa Łódź”, którego członkowie podczas badań nocowali w Gminnym Centrum Kultury w Halinowie.

Zdaniem członków MSHE warunki eksploracji są ekstremalne. Studnia w warstwie do 4 metrów w głąb została celowo zasypana kawałkami cegieł przynajmniej trzech różnych producentów z początku XX w. Poniżej 4 metrów znajdują się duże kamienie polne, których wyciąganie na wierzch utrudnia na bieżąco napływająca do studni woda. Eksplorację ułatwiają pracujące w studni pompy głębinowe.

Prace eksploracyjne w studni oraz poszukiwania zabytków na terenie poligonu potrwają do 20 maja br. Dotychczas prowadzone są jedynie na terenie WITPiS. Poszukiwacze oczekują wciąż na brakujące pozwolenie z Ministerstwa Obrony Narodowej, aby rozpocząć badania na terenach leśnych gminy Zielonka. Póki co, swojej zgody na badania udzielił Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Siedlcach, Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Drewnica, a swojego patronatu honorowego nad poszukiwaniami udzielił Burmistrz Sulejówka, Halinowa, Zielonki oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Drewnica.

Po  zakończeniu eksploracji studni i wydobyciu z jej dna znajdujących się tam ewentualnie zabytków Mazowieckie Stowarzyszenie Historyczne „Exploratorzy.pl” zobowiązało się do bezpiecznego zabezpieczenia obiektu. Prace „Exploratorów” prowadzone są non profit, a budżet Stowarzyszenia zasilają jedynie składki członkowskie, dlatego jedynym sposobem zabezpieczenia studni byłoby jej wtórne zasypanie. Z tego powodu Burmistrz Sulejówka – obecny 22 marca podczas eksploracji carskiej studni – zadeklarował chęć sfinansowania przez Miasto pokrywy studni, tak, aby obiekt ten mógł być w dowolnym czasie ponownie zbadany, jeśli zajdzie taka potrzeba i aby w sposób godny stanowił nowy, ciekawy zabytek Sulejówka. Zgody na taką inwestycję zabezpieczającą studnię udzielić musiałby Dyrektor WITPIS oraz konserwator zabytków.

Kolej żelazna i obecność carskiego poligonu artyleryjskiego w sposób podstawowy wpłynęły na rozwój Sulejówka. Koszarowa infrastruktura wojskowa rozciągała się od ówczesnego Rembertowa po Sulejówek, Okuniew i Ossów. Po dziesiątkach carskich koszaroców, łaźni, stajniach, prawdopodobnie polowej cerkwi (innej niż ocalała w Rembertowie) nie ma dzisiaj śladu. Pozostały fundamenty odkrywane właśnie przez MSHE, zabytki małych rozmiarów (odznaczenia wojskowe, guziki, dewocjonalia, monety itd.) zalegające w ziemi oraz studnie, czyli to co od setek lat przyciąga poszukiwaczy skarbów.

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • autor: Fot. A.Laskowska, M. Stróżewski, J. Jakubowski

Wstecz

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie