Miasto Sulejówek

Nawigacja

Treść strony

BURMISTRZ I RADNI ZŁOŻYLI ŚLUBOWANIE

BURMISTRZ I RADNI ZŁOŻYLI ŚLUBOWANIE. WYBRANO PRZEWODNICZĄCEGO I WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY MIASTA.

RADNI ZAŁOŻYLI KLUB RADNI RAZEM.

1 grudnia 2014 r. podczas pierwszej, uroczystej sesji Rady Miasta Sulejówek, radni: Mateusz EliaszOkręg wyborczy nr 1, Małgorzata Lubecka – Okręg Wyborczy nr 2, Janusz Czarnocki - Okręg Wyborczy nr 3, Halina Wysocka  - Okręg Wyborczy nr 4,  Andrzej Chachulski - Okręg Wyborczy nr 5, Tadeusz Małkiewicz - Okręg Wyborczy nr 6, Daniel Dąbrowski - Okręg Wyborczy nr 7, Adam Lesiński - Okręg Wyborczy nr 8, Paweł Bieliński - Okręg Wyborczy nr 9, Andrzej Lipka - Okręg Wyborczy nr 10, Anna Faluta - Okręg Wyborczy nr 11,  Dariusz Galiński - Okręg Wyborczy nr 12,  Jacek Zieliński - Okręg Wyborczy nr 13, Zenon Dąbrowski - Okręg Wyborczy nr 14,  Aleksandra Szymulewicz - Okręg Wyborczy nr 15  oraz  Burmistrz - Arkadiusz  Śliwa  odebrali z rąk Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowanie. Na Przewodniczącego Rady Miasta wybrano radnego Daniela Dąbrowskiego, a Wiceprzewodniczącym Rady Miasta został radny Janusz Czarnocki. Po raz drugi w historii miasta został powołany klub radnych o nazwie „KLUB RADNI RAZEM”, w skład którego weszli: Janusz Czarnocki, Anna Faluta, Dariusz Galiński, Tadeusz Małkiewicz, Halina Wysocka. Przewodniczącą klubu została radna Anna Faluta, a sekretarzem - radny Dariusz Galiński.

Radni ślubowali:

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg".

Burmistrz wypowiedział rotę:

Obejmując urząd Burmistrza Miasta Sulejówek uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg”.

Wśród licznie składanych gratulacji i życzeń dobrej i owocnej pracy na rzecz Sulejówka i jego mieszkańców do najwyższych rangą należały słowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisława Komorowskiego skierowane listownie do nowo wybranego Burmistrza Miasta Sulejówek – p. Arkadiusza Śliwy. Burmistrz otrzymał również kwiaty od grupy Mieszkańców, a Dyrektor Miejskiego Domu Kultury - Tadeusz Hankiewicz uhonorował go krótkim, pełnym humoru wierszem.

Fotorelacja

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Wstecz

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie