Miasto Sulejówek

Nawigacja

Treść strony

Relacja z uroczystości Dnia Edukacji Narodowej 2012

Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej
 

Uroczystość Dnia Edukacji Narodowej zorganizowana została 12 października w Gimnazjum nr 2 przy ulicy Narutowicza 10.

W uroczystości wzięli udział: Arkadiusz Śliwa Burmistrz Miasta, Adam Lesiński Przewodniczący Rady Miasta, Hanna Stefaniuk  Sekretarz Miasta, Daniel Dąbrowski Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu, radni Miasta Sulejówek, radni powiatowi, przedstawiciele NSZZ "Solidarność” i Związku Nauczycielsktwa Polskiego. Licznie przybyli czynni zawodowo i emerytowani  nauczyciele, uczniowie szkół Sulejówka i ich rodzice.

Uroczystość rozpoczęły przedszkolaki  z Miejskiego Przedszkola nr 1, dedykując wszystkim nauczycielom swoje występy wokalne i taneczne. Małych artystów pod kierunkiem instruktora rytmiki  Renaty Struzik przygotowały nauczycielki: Sylwia Kalinowska, Katarzyna Kupiec, Anita Nowakowska i Urszula Kieszkowska.

       Burmistrz Miasta podziękował uczniom, rodzicom, nauczycielom i innym pracownikom oświaty za pracę w minionym roku, gratulował sukcesów i życzył kolejnych w roku szkolnym 2012-2013.

       Uspokoił również środowisko szkolne Gimnazjum Nr 2, dementując nieprawdziwe informacje, jakoby planował likwidację tej placówki. Stwierdził, iż baza lokalowa w publicznych szkołach i przedszkolach stwarza dobre warunki do nauki i pracy. Jedynym wyjątkiem jest Miejskie Przedszkole Nr 2 przy ulicy Szosowej. Burmistrz wyraził nadzieję, że w latach 2013-2014 z budżetu Miasta uda się wygospodarować odpowiednie środki na jego budowę. Następnie Przewodniczący Rady Miasta dziękował i składał życzenia wszystkim nauczycielom oraz pracownikom oświaty                            w Sulejówku.

Uroczystość prowadziła Wicedyrektor Gimnazjum – Pani Anna Rogala. Pedagodzy zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego, stając się mistrzami w swoim fachu. Ślubowanie nauczycieli mianowanych przyjęli Burmistrz i Dyrektorzy placówek oświatowych. Ślubowanie złożyli: Stanisław Tyborowski, Katarzyna Piwnicka, Urszula Olszewska, Małgorzata Horoszko, Anna Jaworska, Urszula Wielogórska i Agnieszka Nowakowska.

Nauczyciele szkół i przedszkoli miejskich zostali wyróżnienieni Nagrodami Burmistrza Miasta. Byli to: Hanna Semeniuk i Urszula Płandowska z Zespołu Szkół Nr 1, Beata Świętochowska, Teresa Rek i Alicja Groszewska z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, Anna Wasążnik i Zofia Cielecka z Zespołu Szkół Nr 2, Małgorzata Koseska i Anna Gniado z Miejskiego Przedszkola Nr 1, Marta Krawczykowska i Ewa Dybowska z Miejskiego Przedszkola Nr 2, Elżbieta Kałużyńska i Irena Sopoćko ze Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Bożena Dec i Dorota Stępień z Gimnazjum Nr 2. Prezes Oddziału ZNP w Mińsku Mazowieckim przedstawił nauczycieli uhonorowanych złotą odznaką ZNP: Ewa Dybowska, Halina Zagańczyk, Krystyna Skurniewska, Wiesława Pruszyńska i Krystyna Rowicka.

Tradycyjnie nagrody Burmistrza Miasta  przyznane w trzech kategoriach: za osiągnięcia w nauce, osiągnięcia artystyczne i sukcesy sportowe odebrali uczniowie szkół miejskich.

Stypendium naukowe: Aleksandra Lorent i Milena Malinowska ze Szkoły Podstawowej Nr 1, Joanna Mikulska z Gimnazjum Nr 1, Katarzyna Lisek z Gimnazjum Nr 2, Patryk Bratuś i Paweł Rosłoniec ze Szkoły Podstawowej Nr 3, Jakub Marciniak z Prywatnej Szkoły Podstawowej, Weronika Skowron z Prywatnego Gimnazjum, Aleksandra Soćko z Liceum Ogólnokształcącego, Aleksander Budek ze Szkoły Podstawowej Nr 2 i Julia Merchel z Gimnazjum Nr 3.

Stypendium artystyczne: Bernard Więch ze Szkoły Podstawowej Nr 3, Michalina Borczyńska z Prywatnej Szkoły Podstawowej, Juliusz Cęcelewski z Prywatnego Gimnazjum, Sergiusz Królak z Liceum Ogólnokształcącego, Julia Kozioł ze Szkoły Podstawowej Nr 2, Paulina Sobótka ze Szkoły Podstawowej Nr 1, Izabela Wąsowska z Gimnazjum Nr 3, Jacek Rak  z Gimnazjum Nr 1, Natalia Morawska z Gimnazjum Nr 2.

Stypendium sportowe: Małgorzata Sokołowska ze Szkoły Podstawowej Nr 2, Daniel Matwiejak z Liceum Ogólnokształcącego, Julia Szulim ze szkoły Podstawowej Nr 3, Krzysztof Jurzyński z Prywatnego Gimnazjum, Gabriela Lis z Gimnazjum Nr 2, Joanna Chojnowska ze Szkoły Podstawowej Nr 1, Martyna Misiek z Gimnazjum Nr 1.

Burmistrz Miasta Arkadiusz Śliwa oraz Halina Zawadzka z Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta wręczyli nauczycielom pamiątkowe dyplomy oraz nagrody za zaangażowanie w realizację programu edukacji ekologicznej w szkołach. Dyplomy otrzymały: Anna Wasążnik, Anna Wysocka, Zofia Pantoła, Mariola Kokowska ze Szkoły Podstawowej Nr 2, Hanna Semeniuk, Dorota Dąbek, Katarzyna Mielcarz, Grażyna Kowalczyk ze Szkoły Podstawowej Nr 1, Teresa Rek, Dorota Strzyżewska z Liceum Ogólnokształcącego, Elżbieta Kałużyńska, Barbara Sobota, Katarzyna Michalak ze szkoły Podstawowej Nr 3, Bożena Dec, Joanna Zyskowska, Marzena Waliłko z Gimnazjum Nr 2.

Następnie Burmistrz wyróżnił nagrodami rzeczowymi  działaczy sportowych za zaangażowanie w pracę instruktorską i rozwój sportu w mieście. Nagrody otrzymali: Mariusz Jarzębski, Jan Rutkowski, Łukasz Świstak, Błażej Tomankiewicz, Hubert Korczak oraz Wojciech Kisiel.

Wszystkim nagrodzonym muzyczny występ zadedykował Duet Teresa Sakowicz – skrzypce i Natalia Celińska – fortepian. Dziewczęta z klasy II a Gimnazjum nr 2 wykonały utwór Ludwika van Beethovena pt. "Świstak".

Z dedykacją dla pracowników szkół i przedszkoli, uczniów i rodziców zagrała Orkiestra Koncertowa Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Wysłuchaliśmy pieśni patriotycznych, arii operetkowych i utworów z kręgu muzyki poważnej w profesjonalnym wykonaniu artystów.

Po koncercie dyrektor Gimnazjum nr 2, Bożena Dec, zaprosiła wszystkich na poczęstunek, który ufundowali Burmistrz Miasta oraz właściciele Hotelu "Willa Zagórze", państwo Graniszewscy.

Słowa podziękowania należą się również zespołowi nauczycieli i uczniów z Gimnazjum Nr 2 , którzy pod kierunkiem Pani Marzeny Gańko – nauczyciela plastyki, udekorowali salę gimnastyczną, zmieniając ją w  salę koncertowo-widowiskową, a także wszystkim pracownikom administracji i obsługi, którzy wielkim zaangażowaniem i dodatkową pracą wspaniale przygotowali szkołę do uroczystości.

 • -
  • autor: Gimnazjum nr 2 w Sulejówku
 • -
  • autor: Gimnazjum nr 2 w Sulejówku
 • -
  • autor: Gimnazjum nr 2 w Sulejówku
 • -
  • autor: Gimnazjum nr 2 w Sulejówku
 • -
  • autor: Gimnazjum nr 2 w Sulejówku

Wstecz

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie Polski