Miasto Sulejówek

Nawigacja

Treść strony

11 listopada - Świeto Niepodległości

Niepodległy byt narodu jest tak ważny, jak wolność dla jednostki.

W XIX i XX w. Naród Polski mimo walki i determinacji rzadko mógł cieszyć się niepodległością. Po 123 latach zaborów 11.XI.1918 r. odzyskaliśmy wolność. Sprzyjająca sytuacja międzynarodowa i aktywność Polaków w końcu doprowadziły do utworzenia Niepodległej Rzeczypospolitej. Jej powstanie było ukoronowaniem wysiłków wielu pokoleń Polaków, którzy za swoje niepodległościowe aspiracje ginęli w powstaniach, tracili majątki, byli zsyłani na Syberię, więzieni w cytadelach lub zmuszani do emigracji.

Długo, bo aż, 123 lata trzeba było czekać na niepodległość, tak niestety krótko się nią Polacy cieszyli. Po 20 latach wolności przyszła wojna, okupacja i długie lata komunistycznej Polski zależnej od związku sowieckiego. Ale II Rzeczpospolita mimo krótkiego, bo dwudziestoletniego funkcjonowania, odegrała olbrzymią pozytywną rolę w historii Polski. Jej twórcy, z Józefem Piłsudskim na czele, zasłużyli na doczesne miejsce w panteonie wielkich Polaków.

Dwudziestoletni okres wolności był dla Narodu Polskiego takim wytchnieniem między zaborami a okupacjami, okresem wzmacniania świadomości narodowej, odbudowywaniem postaw patriotycznych, wiary w siłę własnego państwa, dumy z faktu bycia Polakiem. Te 20 lat wytchnienia swobodnego rozwoju polskości między rusyfikacją i germanizacją podczas zaborów a eksterminacją i sowietyzacją Polaków podczas II wojny światowej i w okresie powojennym być może uchroniło Polaków przed wynarodowieniem. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy pamiętali o bohaterach, którzy się do tego przyczynili, również tych związanych z Sulejówkiem, wymienionych na naszym pomniku: J. Piłsudskim, I. J. Paderewskim, J. Moraczewskim, M. Rataju, S. Grabskim, i wielu innych: R. Dmowskim, J. Hallerze, W. Witosie, W. Grabskim, W. Sikorskim czy W. Korfantym. Ale też tysiącach żołnierzy czasem bezimiennych, którzy budowali II Rzeczpospolitą podczas I wojny światowej, powstań śląskich, powstania wielkopolskiego, czy wojny z bolszewikami. Wszyscy oni, walcząc, często ginąc za Ojczyznę, na 20 lat zapewnili Polakom możliwość uczęszczania do polskiej szkoły, w której swobodnie można było się uczyć języka polskiego, polskiej historii, geografii, religii przodków w języku ojczystym. Zapewnili odrodzenie polskich urzędów, instytucji, wojska, rodzimego porządku prawnego i obronę polskich interesów na arenie międzynarodowej. Dzięki temu wychowano społeczeństwo ludzi świadomych, przepojonych patriotyzmem, z którego to społeczeństwa wywodzili się bohaterscy żołnierze z września 1939 r., niezłomni żołnierze polskiego państwa podziemnego, żołnierze walczący o Polskę na wszystkich frontach II wojny światowej, żołnierze „wyklęci” walczący z reżimem komunistycznym po II wojnie światowej. Z tradycji II RP wywodziła się powojenna emigracja, skupiona wokół rządu polskiego na uchodźctwie w Londynie, który przypominał całemu światu krzywdę wyrządzoną Polsce podczas i po II wojnie światowej. Ostatnim przedstawicielem tych władz był tragicznie zmarły w katastrofie smoleńskiej prezydent R. Kaczorowski – Zasłużony dla Miasta Sulejówek.

Dlatego my, współcześni Polacy, tę niepodległość, którą odzyskaliśmy po 1989 r., a którą nasi przodkowie tak krótko się cieszyli, musimy pielęgnować z rozwagą i pieczołowitością. Z tą rozwagą podchodzić musimy do ciągłego reformowania systemu oświaty i ograniczania nauczania historii, co może skutkować osłabnięciem patriotyzmu wśród młodzieży. Z rozwagą powinniśmy podchodzić do przekazywania coraz to większych uprawnień władz państwowych na rzecz organizacji międzynarodowych, co może skutkować nadmiernym ograniczeniem suwerenności Polski.

Powinniśmy zapobiegać temu, aby słowa wyrażające takie wartości jak: ojczyzna, patriotyzm, polskość nie były słowami coraz bardziej wstydliwymi i niemodnymi czy wręcz śmiesznymi i żeby pamięć o bohaterach tych wielkich, których nazwiska widnieją na pomnikach i tych bezimiennych, którzy nie wahali się oddać życia za swoją Ojczyznę, nigdy nie została zatarta.

 • autor: Burmistrz Miasta Sulejówek

Fotorelacja

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: foto: T.Mirkowski

Wstecz

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie Polski