Miasto Sulejówek

Nawigacja

Menu

MIESZKANIEC

Treść strony

WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO lub STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Obsługi Klienta, ul. Dworcowa 55 (pok. nr 1- parter) 

Miejsce załatwienia sprawy i odbioru dokumentów:

Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Reymonta 43 (wejście od ul. Gdańskiej), tel. 22 76-06-265, pokój nr 111 

Wymagane dokumenty:

wypełniony wniosek o wydanie wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Dodatkowe informacje:

brak

Opłaty:

Opłata skarbowa:

-         za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł (nie więcej niż 200 zł)

 

Bank Spółdzielczy w Halinowie

52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

Czas załatwiania sprawy:

14 dni od złożenia wniosku

Tryb odwoławczy:  

brak

Podstawa prawna: 

art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Metryka: 

Opracowała: Agata Pełka
Sprawdziła: Anna Bączyk – Kierownik
Zatwierdził: Arkadiusz Śliwa – Burmistrz Miasta

 • autor: Ref. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Formularze do pobrania:

 • Wniosek o wydanie wyrysu (DOCX) 15.61kB
  (dodano: 2019-08-13 14:27, ostatnia modyfikacja: 2023-11-23 09:48)
  • autor: Ref. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
 • Wniosek o wydanie wyrysu (PDF) 205.77kB
  (dodano: 2023-11-23 09:49)
  • autor: Ref. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
 • autor: Ref. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie