Miasto Sulejówek

Nawigacja

Treść strony

„POROZMAWIAJMY O …..”

28 stycznia br. odbyło się 15 spotkanie Burmistrza Miasta Sulejówek – Arkadiusza Śliwy z Mieszkańcami zorganizowane w Szkole Podstawowej nr 3 w Sulejówku przy ul. Głowackiego w ramach cyklu  „Porozmawiajmy o …..”. Wzięło w nim udział ponad 50 osób. Obecni byli radni:  Adam, Lesiński, Maria Domańska, Halina Wysocka, Dariusz Galiński, Andrzej Lipka, Krzysztof Bożym, Daniel Dąbrowski.

Zebranych powitała Elżbieta Kałużyńska - dyrektor SP nr 3, gospodarz obiektu, w którym prowadzone było spotkanie. Następnie Burmistrz przekazał najistotniejsze informacje o stanie miasta, przedstawił możliwości finansowe i plany inwestycyjne na 2014 r., co zapoczątkowało dyskusję na temat najistotniejszych dla Mieszkańców spraw związanych z funkcjonowaniem miasta. Najczęściej pytano o:  odśnieżanie miasta, zmiany dot. funkcjonowania rehabilitacji, odwodnienie,  odbiór śmieci, organizację ruchu drogowego, remonty ulic i oświetlenie uliczne. Poruszono również kwestie związane z komunikacją, pytania dotyczyły niekorzystnych zmian w systemie biletowym SKM (likwidacja biletu 40 minutowego, wzrost cen biletów) oraz możliwości przedłużenia linii autobusowych ZTM do Miłosny.

29 stycznia br. odbyło się kolejne spotkanie Burmistrza z Mieszkańcami w gościnnych progach Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Idzikowskiego, którego dyrektorem jest Hanna Semeniuk. W spotkaniu wzięło udział około 30 osób. Obecni byli radni: Halina Wysocka, Maria Domańska, Daniel Dąbrowski, Elżbieta Wasielkiewicz.

 Po krótkiej informacji Burmistrza Arkadiusza Śliwy na temat możliwości finansowych miasta i zamierzeń na 2014 r. wywiązała się ożywiona dyskusja dotycząca: funkcjonowania rehabilitacji, odśnieżania miasta, koniecznych prac drogowych, odwodnienia, oświetlenia. Pracownicy administracyjni placówek oświatowych w Sulejówku postulowali o przekazanie choćby niewielkich środków na podwyżki - zamrożonych od kilku lat - niewysokich płac.

Do większości poruszanych przez mieszkańców problemów Burmistrz i pracownicy urzędu  odnosili się na bieżąco, a pozostałe kwestie zostaną przeanalizowane pod kontem możliwości podjęcia działań mających na celu usprawnienie funkcjonowania miasta. Realizacja większych inwestycji będzie możliwa dopiero w 2015 r., kiedy powinna ulec wyraźnej poprawie kondycja finansowa miasta.

Fotorelacja z 28-01-2014 r.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: fot. UMS

Fotorelazcja z 29-01-2014 r.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: fot. UMS

Wstecz

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie