Miasto Sulejówek

Nawigacja

Treść strony

„POROZMAWIAJMY O …..”

11 czerwca br. w ramach cyklu  „Porozmawiajmy o …..” Burmistrza Miasta Sulejówek – Arkadiusz Śliwa po raz 17-ty spotkał się z  Mieszkańcami, aby rozmawiać o najistotniejszych dla nich sprawach i  problemach.  Spotkanie odbyło się w budynku OSP w Sulejówku - Miłośnie.  Wzięło w nim udział około 50 osób. Obecni byli radni:  Maria DomańskaDariusz Galiński, Andrzej Lipka, Krzysztof Bożym, Daniel Dąbrowski.  Burmistrzowi towarzyszyły: Z-ca Burmistrza Małgorzata  Łukomska, Sekretarz Miasta  - Hanna Stefaniuk i Skarbnik Miasta – Anita Bielawska oraz Dyrektor SPZOZ – Marek Ryszka.  Spotkanie prowadził  Dyrektor Miejskiego  Domu  Kultury – Tadeusz Hankiewicz.

Burmistrz przekazał najistotniejsze informacje o stanie miasta. W ciągu czterech lat Sulejówek spłacił ok. 35 mln zł. różnego typu kredytów i pożyczek.  Zadłużenie Miasta na dzień 1 stycznia 2011 r. bez odsetek wynosiło 59 945 888 zł.  – 105%, a licząc na dzień 1 kwietnia 201 4 r. spadło do 32 039 864 zł.  – 51%.  Miasto znajduje się obecnie w znacznie lepszej kondycji finansowej niż na początku kadencji, co umożliwia wykonywanie inwestycji.  W roku bieżącym realizowane są m.in.:  budowa Miejskiego Przedszkola nr 2  - zakończenie przewidziano na 30 listopada 2014 r. i  „Zielony szlak turystyczny w Sulejówku”  w ramach którego przewidziano utworzenie i doposażenie placów zabaw dla dzieci, siłowni zewnętrznych, boiska do piłki plażowej, wytyczenie i oznakowanie szlaku historycznego i rowerowego z tablicami informacyjnymi i 2-ma infomatami.  Ich wykonanie obrazuje przedstawiona przez Burmistrza – Arkadiusza Śliwę prezentacja multimedialna.  Krótkie, rzeczowe wprowadzenie w sprawy związane z funkcjonowaniem miasta zapoczątkowało dyskusję na temat najistotniejszych dla Mieszkańców kwestii.  Najczęściej zadawano pytania i zgłaszano uwagi dotyczące:  odwodnienia miasta,  organizacji ruchu drogowego, remontów i  bieżącego utrzymania  dróg i oświetlenie ulicznego.

12 czerwca br. odbyło się kolejne, 18-te spotkanie Burmistrza z Mieszkańcami w gościnnych progach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Jana Paderewskiego.  Zebranych powitał dyrektor Andrzej Kosiński. W spotkaniu wzięło udział około 50 osób. Obecni byli radni:, Maria Domańska,  i  Elżbieta Wasielkiewicz. Burmistrzowi ponownie towarzyszyły: Z-ca Burmistrza Małgorzata  Łukomska, Sekretarz Miasta  - Hanna Stefaniuk i Skarbnik Miasta – Anita Bielawska oraz Dyrektor SPZOZ – Marek Ryszka. Spotkanie prowadził  Dyrektor Miejskiego  Domu  Kultury – Tadeusz Hankiewicz.

Miejscem spotkania była pełna cennych pamiątek Izba  Pamięci Rodziny Grabskich. Izbę można odwiedzić – a warto -  co piątek w godzinach popołudniowych lub w każdy inny dzień po uprzednim uzgodnieniu z sekretariatem.

 Po krótkiej informacji połączonej z prezentacją multimedialną  Burmistrz poinformował, że miasto aplikuje o środki na utworzenie przy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  skate parku, toru rolkowego (zimą przeistaczającego się w tor łyżwiarski), toru dla urządzeń zdalnie sterowanych oraz placu zabaw dla dzieci wraz z siłownią zewnętrzną oraz ścianką dla  artystów ulicznych.

Wywiązała się ożywiona dyskusja dotycząca:  przebudowy drogi wojewódzkiej  (ul. Okuniewska), budowy wiaduktów nad torami kolejowymi,  koniecznych prac drogowych, odwodnienia, oświetlenia i utrzymania zieleni w mieście oraz podłączania się mieszkańców do kanalizacji.

Do większości poruszanych przez mieszkańców problemów Burmistrz i pracownicy urzędu  odnosili się na bieżąco udzielając wyjaśnień, a pozostałe kwestie zostaną przeanalizowane pod kątem możliwości podjęcia działań mających na celu usprawnienie funkcjonowania miasta.  Realizacja większości inwestycji związanych z odwodnieniem będzie możliwa dopiero po wykonaniu zbiornika retencyjnego na Gliniankach i koniecznego odprowadzenia wód do rzeki Długiej.  Poprawa sytuacji finansowej miasta i zakończenie prac związanych z budową kanalizacji pozwolą w latach następnych przeznaczać większe środki na budowę i remont dróg w naszym mieście.

Wstecz

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie