Miasto Sulejówek

Nawigacja

Treść strony

“Porozmawiajmy o…”

“Porozmawiajmy o…”

2 i 3 października odbyły się spotkania Burmistrza Miasta Arkadiusza Śliwy z Mieszkańcami. W środę spotkanie odbyło się w Gimnazjum nr 2, a w czwartek w Miejskim Domu Kultury. Wśród przedstawicieli władz Miasta, oprócz Burmistrza, byli obecni: Zastępca Burmistrza Magdalena Łukomska, Skarbnik Miasta Anita Bielawska, Sekretarz Miasta Hanna Stefaniuk, Prezes Spółki Eko-Inwestycja Sebastian Bodzenta, Kierownik Referatu Inwestycji Maria Łepkowska oraz radni: Andrzej Lipka, Krzysztof Bożym, Elżbieta Wasielkiewicz, Daniel Dąbrowski, Maria Domańska.

Tradycyjnie spotkania rozpoczęły się przekazaniem przez Burmistrza oraz Zastępcę informacji o zadłużeniu Miasta, remoncie dróg, budowie kanalizacji i przedszkola miejskiego oraz o segregacji odpadów komunalnych. Pani Burmistrz wystosowała prośbę do Mieszkańców, którzy nie złożyli jeszcze deklaracji śmieciowej, by jak najszybciej to zrobili. Prezes Eko-Inwestycji  przedstawił dane dotyczące budowy kanalizacji i omówił bieżące działania spółki. Mieszkańcy dopytywali o stan zaawansowania prac kanalizacyjnych w różnych ulicach  i odtworzenia dróg  po budowie sieci. Mieszkańcy skarżyli się na zły stan dróg gruntowych i utwardzonych. Zgłosili problemy związane z segregacją odpadów. Wnosili o uprzątnięcie wysypisk śmieci w lasach, odwodnienie ulic, budowę oświetlenia ulicznego,  częstsze zimowe utrzymanie ulic gruntowych.

  • autor: Stanowisko ds. Polityki Informacyjnej Miasta
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

Wstecz

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie