Miasto Sulejówek

Nawigacja

Treść strony

Uroczystość odsłonięcia pomnika Generała Kazimierza Sosnkowskiego

W dniu 22 grudnia br. w Sulejówku, u zbiegu ulic 11 Listopada i Dzielnej, został uroczyście odsłonięty pomnik Generała Kazimierza Sosnkowskiego. Po odegraniu Hymnu Narodowego przez Orkiestrę Reprezentacyjną Wojska Polskiego, list od Prezydenta Rzeczypospolitej Polski Andrzeja Dudy odczytał Paweł Szrot Minister Kancelarii Prezydenta. Zabrali głos Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Wicepremier Piotr Gliński oraz Burmistrz Miasta Sulejówek Arkadiusz Śliwa. Okolicznościowy list od Marszałek Sejmu Elżbiety Witek odczytała Poseł na Sejm Teresa Wargocka. List od honorowego patrona przedsięwzięcia budowy pomnika, Ministra Mariusza Błaszczaka odczytał Szef Gabinetu Politycznego MON Łukasz Kudlicki. List od Senator Marii Koc odczytała Małgorzata Lubecka członek zarządu Koła Prawa i Sprawiedliwości w Sulejówku. Przedstawiciel Rodziny Sosnkowskich Andrzej Kalitowicz odczytał list od ostatniego żyjącego syna Generała Sosnkowskiego, Piotra Sosnkowskiego zamieszkałego w Kanadzie, w którym Piotr Sosnkowski dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania pomnika. Na zakończenie zabrał głos Adam Cebula, przedstawiciel Stowarzyszenia Budowy Pomnika Generała Kazimierza Sosnkowskiego w Sulejówku. Po wystąpieniach nastąpiło uroczyste odsłonięcie Pomnika, oraz jego poświęcenie przez Ks. Proboszcza prof. dr hab. Krzysztofa Kietlińskiego. Po złożeniu kwiatów przez liczne delegacje odegrano pieśń  I Brygady Legionów Polskich, po czym odbył się przemarsz kompanii honorowej wraz z orkiestrą wojskową do Muzeum Józefa Piłsudskiego, gdzie - po powitaniu gości przez gospodarza Muzeum Dyrektora Roberta Andrzejczyka - rozpoczęła się sesja konferencyjna poświęcona Generałowi Kazimierzowi Sosnkowskiemu, zakończona występem utalentowanego młodego pianisty Adama Zakrzewskiego.

Uroczystości odsłonięcia pomnika Generała Sosnkowskiego uświetniła obecność wielu znamienitych gości, niekiedy przybyłych z odległych stron Polski. Artysta-rzeźbiarz Stanisław Szwechowicz – autor pomnika; Krzysztof Jaraczewski wnuk Marszałka Piłsudskiego; Poseł na Sejm Piotr Babinetz; Szef Gabinetu Politycznego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kacper Sakowicz;  prof. Jerzy Kirszak, Instytut Pamięci Narodowej; prof. Sławomir Cenckiewicz Dyrektor Wojskowego Biura Historycznego; prof. Piotr Podhorodecki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; Anna Putkiewicz redaktor naczelna kwartalnika „Polska Zbrojna Historia” - patron medialny przedsięwzięcia; delegacja z Cycowa: Marta Gawlińska Prezes Stowarzyszenia  ulturalno-Oświatowego Cyców oraz Zbigniew Rutkowski Dyrektor Zespołu Szkół Cyców z pocztem sztandarowym ze szkoły im. Generała Sosnkowskiego w Antoniówce; Jolanta Zabarnik-Nowakowska Prezes Zarządu Fundacji PZU; Jan Koblak Prezes Firmy Horus Energia; Leszek Celej Dyrektor Muzeum w Mińsku Mazowieckim; Michał Raczkowski Prezes Stowarzyszenia Lepszy Sulejówek; dziennikarze Robert Nowiński, Jacek Zalewski oraz Antoni Opaliński z Polskiego Radia, który prowadził uroczystości.

Obecność Wojska Polskiego dodała uroczystości wysokiej rangi. Gościliśmy: w imieniu Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych ppłk Michała Famulskiego; ppłk Macieja Bańkowskiego Dowódcę 7 Dywizjonu Ułanów Lubelskich im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego z Tomaszowa Mazowieckiego z kompanią honorową wystawioną przez 25 Brygadę wraz z pocztem sztandarowym; płk dr inż. Mariusza Pawluka Dowódcę 25. Brygady Kawalerii Powietrznej  im. ks. Józefa Poniatowskiego z Tomaszowa Mazowieckiego; Delegację z 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie maj. Waldemara Smętka, kpt. Beatę Roguską i kpt. Piotra Majdańskiego; już wspomnianą Orkiestrę Reprezentacyjną Wojska Polskiego  pod kier. por. Andrzeja Zaręby; oraz Delegację Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej z Sulejówka Edytę Sochoń i ppłk Przemysława Simińskiego. Klub Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych pod kierownictwem ppłk Sławomira Borychowskiego zapewnił nagłośnienie, obsługę fotograficzno-filmową, wystawę fotograficzną oraz oprawę scenograficzną uroczystości.

Miasto Sulejówek reprezentowali Burmistrz Arkadiusz Śliwa, Wiceburmistrz Remigiusz Górniak, Przewodniczący Rady Miasta Daniel Dąbrowski, Radni Halina Wysocka, Patrycja Musiatowicz, Janusz Czarnocki, Wojciech Bronisz i Jacek Zieliński. Obecni byli również Dyrektor Miejskiego Domu Kultury Mateusz Marszalec, Wicedyrektor MDK Michał Śmigielski, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Iwona Zbroszczyk oraz Mieszkańcy Miasta. Na uroczystość przybyli uczniowie II klasy mundurowej z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Sulejówku wraz z Opiekun klas mundurowych Wicedyrektor Beatą Ługowską oraz Dyrektor ZSP Jolantą Oniszk-Palacz.

Budowę pomnika Generała Kazimierza Sosnkowskiego zrealizowało Stowarzyszenie Budowy Pomnika Generała Kazimierza Sosnkowskiego w Sulejówku.

Projekt budowy pomnika Generała Kazimierza Sosnkowskiego został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy wsparciu Fundacji PGE, Fundacji PKO, Fundacji PZU, Miasta Sulejówek, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku oraz poprzez sprzedaż cegiełek grupom, firmom oraz osobom prywatnym.

Autor: Małgorzata Lubecka członek zarządu Stowarzyszenia Budowy Pomnika Generała Kazimierza Sosnkowskiego w Sulejówku

 • 22.12.2021 (1)
 • 22.12.2021 (10)
 • 22.12.2021 (11)
 • 22.12.2021 (12)
 • 22.12.2021 (13)
 • 22.12.2021 (14)
 • 22.12.2021 (15)
 • 22.12.2021 (16)
 • 22.12.2021 (17)
 • 22.12.2021 (18)
 • 22.12.2021 (19)
 • 22.12.2021 (2)
 • 22.12.2021 (20)
 • 22.12.2021 (21)
 • 22.12.2021 (22)
 • 22.12.2021 (23)
 • 22.12.2021 (24)
 • 22.12.2021 (25)
 • 22.12.2021 (26)
 • 22.12.2021 (27)
 • 22.12.2021 (28)
 • 22.12.2021 (29)
 • 22.12.2021 (3)
 • 22.12.2021 (30)
 • 22.12.2021 (31)
 • 22.12.2021 (32)
 • 22.12.2021 (33)
 • 22.12.2021 (34)
 • 22.12.2021 (35)
 • 22.12.2021 (36)
 • 22.12.2021 (37)
 • 22.12.2021 (38)
 • 22.12.2021 (4)
 • 22.12.2021 (5)
 • 22.12.2021 (6)
 • 22.12.2021 (7)
 • 22.12.2021 (8)
 • 22.12.2021 (9)
 • autor: Źródło: Klub DGRSZ Mirosław Wójtowicz
 • Pomnik nocą autor
 • autor: ppłk Sławomir Borychowski członek Stowarzyszenia

Wstecz

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie