Miasto Sulejówek

Nawigacja

Treść strony

VIII kwesta na cmentarzu

Odnowiono 21 grób ofiar wojny

Na cmentarzu parafialnym w Sulejówku Miłośnie odnowiony został kolejny grób ofiar zbrodni wojennej niemieckiego Wehrmachtu z 15 września 1939 r. Pochówki zamordowanych wtedy niewinnych mieszkańców Cechówki, Miłosny, Zorzy i Długiej Kościelnej oraz uchodźców zapoczątkowały cmentarz. Odnowę sfinansowała kwesta przeprowadzona przez wolontariuszy 1 listopada 2021 r. przy bramach cmentarza.

Kwesty w dniu Wszystkich Świętych na ratowanie zapomnianych mogił ofiar pamiętnej zbrodni zainaugurowane zostały przez Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w 2013 r., obecnie kontynuowane są z inicjatywy Burmistrza Miasta. Zbudowano od podstaw lub odnowiono 21 mogił, wśród nich 18 to groby ofiar zbrodni, zaś 3 – poległych polskich żołnierzy. Poza kwestami źródłami sfinansowania były:  w 2018 r. grant z fundacji „Orlen – Dar Serca” zdobyty w konkursie „Czuwamy! Pamiętamy!”, a w 2020 r. (gdy cmentarz był 1 listopada zamknięty)  zbiórka wśród radnych Rady Miasta obecnej kadencji. Efekt najnowszej patriotycznej inwestycji, czyli grób nr 21, przedstawiony jest na załączonym zdjęciu. Wszystkie mogiły wykonywane są według jednolitego wzoru, z biało-czerwonym znaczkiem upamiętniającym 15 września 1939 r.

Ósma kwesta przyniosła kwotę  5101 zł.  Koszt inwestycji wyniósł  3900 zł  brutto,  w tym  3170,73 zł  usługa oraz  729,27 zł  VAT.  W załączeniu protokół z przeliczenia pieniędzy, lista wolontariuszy oraz faktura za zbudowanie od podstaw grobu, które jak co roku wykonała solidnie i szybko firma Pana Jacka Grabowskiego. Pozostała z kwesty kwota  1201 zł  zostanie wydana wiosną na odnowienie liternictwa na tablicach już istniejących.    

Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, wolontariuszom oraz wykonawcy, zapraszamy do udziału w dziewiątej kweście 1 listopada 2022 r.  

Autor: Jacek Zalewski

  • 2021-GRÓB NAJNOWSZY Autor Jacek Zalewski
  • Faktura

Na cmentarzu Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Sulejówku Miłośnie już ósmy raz zorganizowana została przez Burmistrza we Wszystkich Świętych kwesta na odnowienie zapomnianych grobów ofiar zbrodni wojennej niemieckiego Wehrmachtu z 15 września 1939 r., których pochówki zapoczątkowały ten cmentarz. Pierwsza taka kwesta odbyła się w 2013 roku.

Podzieleni na 2-3 godzinne zmiany wolontariusze dyżurowali 1 listopada br. przy obu bramach w godzinach 8–17. Bezpośrednio po zakończeniu kwesty pieniądze zostały komisyjnie przeliczone, dokładny protokół wraz z listą wolontariuszy publikujemy poniżej. W tym roku udało się w sumie zebrać  5 101 zł.  Z tego konta sfinansowane zostaną kolejne remonty na cmentarzu w Sulejówku Miłośnie.

Wszystkim Darczyńcom i Wolontariuszom serdecznie dziękujemy.

  • 49708(1)
  • 49709(1)

Wstecz

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie