Miasto Sulejówek

Nawigacja

Menu

Wszystkie aktualności

Treść strony

60. rocznica śmierci Aleksandry Piłsudskiej  

 W niedzielę 31 marca 1963 r. w Londynie zmarła Aleksandra Piłsudska z domu Szczerbińska, urodzona 12 grudnia 1882 r. w Suwałkach, druga żona Józefa Piłsudskiego. Pochowana została 6 kwietnia na londyńskim North Sheen Cemetery. Po powrocie w 1990 r. do Polski rodzina Marszałka kupiła, w samym sercu Starych Powązek koło katakumb, nagrobek w którym 28 października 1992 r. zostały złożone ekshumowane z Londynu prochy Aleksandry Piłsudskiej. W późniejszych latach w tym rodzinnym grobie pochowane zostały także obie córki – Wanda Piłsudska (zm. 16 stycznia 2001 r.) oraz Jadwiga Jaraczewska (zm. 16 listopada 2014 r.).  Najwcześniej, jeszcze przed prochami Aleksandry, został w nim pochowany Andrzej Jaraczewski, mąż Jadwigi (zm. 18 października 1992 r.).

 W roku 1987, z okazji 25. rocznicy otrzymania przez Sulejówek statusu miasta, małżonkowie Józef i Aleksandra Piłsudscy otrzymali pośmiertnie tytuły honorowe „Zasłużony dla Miasta Sulejówek”. Obecnie Sejm rocznicową uchwałą ustanowił 2023 Rokiem Aleksandry Piłsudskiej, załączona jest jej treść, obejmująca skrótowo życiorys. W czwartek 30 marca, czyli w przeddzień 60. rocznicy śmierci Aleksandry Piłsudskiej, Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, zorganizował uroczystość przy grobie na Powązkach. Wśród reprezentantów wielu instytucji oraz środowisk niepodległościowych, uczestniczyła w niej i złożyła wiązankę delegacja Sulejówka w składzie: burmistrz Arkadiusz Śliwa, radna Patrycja Musiatowicz w imieniu Rady  Miasta oraz Jacek Zalewski w imieniu mieszkańców. Kwiaty od Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku złożył dyrektor Robert Andrzejczyk. Rodzinę Piłsudskich reprezentowali Joanna (wnuczka Aleksandry i Józefa) i Janusz Onyszkiewiczowie.

 Dorobek Aleksandry Piłsudskiej uwzględniony jest w kilku ważnych punktach wystawy stałej Muzeum Józefa Piłsudskiego oraz w dworku Milusin. Dla Sulejówka wydarzeniem sprzed ponad wieku o znaczeniu epokowym było kupienie 31 stycznia 1921 r. przez Aleksandrę Szczerbińską (ślub z Marszałkiem był później) nieruchomości z Drewniakiem, obok którego stanął potem murowany dworek Milusin, przekazany Wodzowi Naczelnemu przez Komitet Żołnierza Polskiego podczas skromnej, spontanicznej uroczystości 13 czerwca 1923 r. – zbliża się stulecie dworku.

 

Tekst: Jacek Zalewski

Fot.  Jacek Zalewski – 3,  Łukasz Figurowski/UdsKiOR – 4      

  • autor: Tekst: Jacek Zalewski
  • 2022 UCHWAA
  • 2023 PISUDSKA 02
  • 2023 PISUDSKA 09
  • 2023 PISUDSKA 12
  • 2023 PISUDSKA 13
  • 2023 PISUDSKA 16
  • 2023 PISUDSKA 17
  • 2023 PISUDSKA 19
  • autor: Fot. Jacek Zalewski – 4, Łukasz Figurowski/UdsKiOR – 4

Wstecz

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie