Miasto Sulejówek

Nawigacja

Treść strony

KOMUNIKAT - Zakup węgla

KOMUNIKAT

Uprzejmie proszę Mieszkańców, którzy złożyli wnioski o zakup węgla w 2022 roku, a nie dokonali jego zakupu do 26 stycznia 2023 r., o pilny kontakt  z pracownikiem Urzędu Miasta - nr tel. 22 76 06 236 w godzinach pracy Urzędu.

Termin na powiadomienie Urzędu o decyzji w zakresie realizacji wniosku lub jego zmiany albo o wycofaniu wniosku,  ustala się do dnia 10 lutego 2023 r. Informację o swojej decyzji w sprawie wniosku o zakup węgla można przesłać email: finanse@umsulejowek.pl.

Po tym terminie wnioski  złożone w 2022 r. pozostawia się bez ich rozpatrzenia.

Jednocześnie informuję, że powyższa okoliczność nie zamyka drogi do załatwienia sprawy zakupu węgla i Mieszkaniec może złożyć nowy wniosek  o zakup węgla do dnia 17 kwietnia 2023 r.

 

Hanna Stefaniuk

Sekretarz Miasta

System Obsługi Zgłoszeń

Urząd Miasta Sulejówek uruchomił w dniu 20.02.2023 r. System Obsługi Zgłoszeń. Za pośrednictwem strony https://sulejowek.wdialogu.pl/zgloszenia mieszkaniec może wysłać do urzędu krótką informację o istniejącym problemie z dokładną lokalizacją, opisem czy dokumentacją fotograficzną. Dzięki platformie ta informacja natychmiast trafi do odpowiedniego referatu w urzędzie, a autor zgłoszenia może monitorować przebieg jego realizacji.

Aby dokonać zgłoszenia, należy:

1)      wejść na stronę: https://sulejowek.wdialogu.pl/zgloszenia;

2)      wybrać kategorię (do wyboru są: Drogi, Komunikacja miejska, Śmieci, Uszkodzona infrastruktura, Ekointerwencja, Porządek i Bezpieczeństwo, Pojazdy i parkowanie, Inne) oraz podkategorię;

3)      sprecyzować lokalizację, dodać krótki opis problemu, można również dodać zdjęcie;

4)      podać podstawowe dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon);

5)      wysłać zgłoszenie.

System Obsługi Zgłoszeń realizowany jest w ramach projektu pn. „Aplikacja do zgłaszania usterek na terenie Miasta Sulejówek” z Budżetu Obywatelskiego Miasta Sulejówek.

Zaproszenie

                                                                               ZAPROSZENIE

W końcu listopada 2022, w Sulejówku,  rozpoczęło działalność nowe stowarzyszenie  do spraw współpracy z miastami partnerskimi. Inspiracją była praca stowarzyszenia ARAI (Association Réginaburgienne d’Amitiés Internationales)
 w Bourg-la-Reine we Francji, które jest jednym z trzech miast partnerskich Sulejówka. Stowarzyszenie zostało powołane na spotkaniu założycielskim w dniu 13 lipca i zarejestrowane w KRS pod nazwą Stowarzyszenie Przyjaźni i Współpracy "Bez granic" w końcu listopada  b.r.
Celem stowarzyszenia jest wsparcie władz miasta w rozwijaniu współpracy ze stowarzyszeniem  ARAI z Bourg-la-Reine i społecznościami  innych miast partnerskich, inicjowanie nowych form współpracy obejmujących dzieci, młodzież i szkoły, grupy sportowe i artystyczne  oraz pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych.  (np. z funduszy europejskich).
Na spotkaniu założycielskim członkami założycielami zostało 18 uczestników zebrania, oraz został wybrany tymczasowy zarząd  w składzie:
Robert Woźnica – prezes stowarzyszenia;  Urszula Wielogórska – viceprezes  i  Janusz Kawalec – skarbnik oraz komisja rewizyjna w składzie: Marcin Jóźwicki, Ewa Malesa i Mariusz Wingrowicz. Serdecznie zapraszamy do wstąpienia do stowarzyszenia i działania wspólnie na rzecz rozwoju współpracy z miastami partnerskimi. Zachęcamy do przesyłania swoich zgłoszeń na adres mailowy spiwbezgranic@gmail.com. Deklaracje członkowską wyślemy w odpowiedzi na maila.

Składka członkowska wynosi 10 zł miesięcznie.
                                                                                                                                       Prezes Stowarzyszenia

                                                                                                                                             Robert Woźnica 

Zmiany linii L48 w Sulejówku

Rozkład jazdy linii L48  od 13.03 br.  Rozkład zakłada przywrócenie tras podstawowych oraz dostosowanie do rozkładu kolejowego.

Od dnia 13.03 br. (poniedziałek) linia autobusowa L48 ponownie będzie kursowała ulicą Legionów. Jest to powrót na pierwotny przebieg linii.

 

 • autor: ZTM

Informacja o ogłoszonych 2 konkursach społecznych

 • 1
 • 2
 • autor: Ref. Oświaty, Kultury i Promocji

Informacja - Referart Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami Urzędu Miasta Sulejówek przypomina, iż odbiór z zabudowy wielorodzinnej :   odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz  zużytych opon odbędzie się w dniu 23.03.2023 r. (czwartek).                                                                                                   Kolejny termin odbioru w/w odpadów odbędzie się  w dniu 14.09.2023 r.

 • autor: Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami

Informacja o zmianie godzin pracy Straży Miejskiej

Informuję, że od dnia 01.04.2023 r. zmienią się godziny dyżuru Straży Miejskiej w Sulejówku...

60. rocznica śmierci Aleksandry Piłsudskiej  

 W niedzielę 31 marca 1963 r. w Londynie zmarła Aleksandra Piłsudska z domu Szczerbińska, urodzona 12 grudnia 1882 r. w Suwałkach, druga żona Józefa Piłsudskiego. Pochowana została 6 kwietnia na londyńskim North Sheen Cemetery. Po powrocie w 1990 r. do Polski rodzina Marszałka kupiła, w samym sercu Starych Powązek koło katakumb, nagrobek w którym 28 października 1992 r. zostały złożone ekshumowane z Londynu prochy Aleksandry Piłsudskiej. W późniejszych latach w tym rodzinnym grobie pochowane zostały także obie córki – Wanda Piłsudska (zm. 16 stycznia 2001 r.) oraz Jadwiga Jaraczewska (zm. 16 listopada 2014 r.).  Najwcześniej, jeszcze przed prochami Aleksandry, został w nim pochowany Andrzej Jaraczewski, mąż Jadwigi (zm. 18 października 1992 r.).

 W roku 1987, z okazji 25. rocznicy otrzymania przez Sulejówek statusu miasta, małżonkowie Józef i Aleksandra Piłsudscy otrzymali pośmiertnie tytuły honorowe „Zasłużony dla Miasta Sulejówek”. Obecnie Sejm rocznicową uchwałą ustanowił 2023 Rokiem Aleksandry Piłsudskiej, załączona jest jej treść, obejmująca skrótowo życiorys. W czwartek 30 marca, czyli w przeddzień 60. rocznicy śmierci Aleksandry Piłsudskiej, Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, zorganizował uroczystość przy grobie na Powązkach. Wśród reprezentantów wielu instytucji oraz środowisk niepodległościowych, uczestniczyła w niej i złożyła wiązankę delegacja Sulejówka w składzie: burmistrz Arkadiusz Śliwa, radna Patrycja Musiatowicz w imieniu Rady  Miasta oraz Jacek Zalewski w imieniu mieszkańców. Kwiaty od Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku złożył dyrektor Robert Andrzejczyk. Rodzinę Piłsudskich reprezentowali Joanna (wnuczka Aleksandry i Józefa) i Janusz Onyszkiewiczowie.

 Dorobek Aleksandry Piłsudskiej uwzględniony jest w kilku ważnych punktach wystawy stałej Muzeum Józefa Piłsudskiego oraz w dworku Milusin. Dla Sulejówka wydarzeniem sprzed ponad wieku o znaczeniu epokowym było kupienie 31 stycznia 1921 r. przez Aleksandrę Szczerbińską (ślub z Marszałkiem był później) nieruchomości z Drewniakiem, obok którego stanął potem murowany dworek Milusin, przekazany Wodzowi Naczelnemu przez Komitet Żołnierza Polskiego podczas skromnej, spontanicznej uroczystości 13 czerwca 1923 r. – zbliża się stulecie dworku.

 

Tekst: Jacek Zalewski

Fot.  Jacek Zalewski – 3,  Łukasz Figurowski/UdsKiOR – 4      

 • autor: Tekst: Jacek Zalewski
 • 2022 UCHWAA
 • 2023 PISUDSKA 02
 • 2023 PISUDSKA 09
 • 2023 PISUDSKA 12
 • 2023 PISUDSKA 13
 • 2023 PISUDSKA 16
 • 2023 PISUDSKA 17
 • 2023 PISUDSKA 19
 • autor: Fot. Jacek Zalewski – 4, Łukasz Figurowski/UdsKiOR – 4

SPRZĄTANIE ULIC I CHODNIKÓW- INFORMACJA NR 1

Urząd Miasta Sulejówek informuje, że od dnia 29.03.2023 r. rozpoczęto I etap prac związanych z oczyszczaniem ulic i chodników, który obejmuje...

Utrudnienia w ruchu - ul. Łukasińskiego

Informujemy, że w dniach 6-7 oraz 11-12 kwietnia wykonawca prac odtworzeniowych w ulicy Łukasińskiego na odcinku od ul Szosowej do ul. Armii Krajowej będzie układał drugą warstwę kruszywa oraz przeprowadzał stosowne badania konstrukcji. W dniach 13-15 kwietnia planowane jest ułożenie pierwszej warstwy asfaltu.
 • kondolencjeBK
 • mularczyk_reparacje2 (1)

Apel o niewypalanie traw

 • Apel o niewypalanie traw

Katyń i Smoleńsk – „By czas nie zaćmił i niepamięć”

10 kwietnia 2023 r. samorządowe władze Sulejówka upamiętniły 83. rocznicę Zbrodni Katyńskiej oraz 13. rocznicę Katastrofy Smoleńskiej. Burmistrz Miasta Arkadiusz Śliwa oraz przewodniczący Rady Miasta Daniel Dąbrowski złożyli kwiaty pod dwoma tablicami w kościele NMP Matki Kościoła.

Urząd Miasta Sulejówek - Informacja

Prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg gruntowych planowane są do zakończenia w czerwcu br. Kolejność wykonywania prac obszarami:

 • 1)      Szkopówka - zakończone prace
 • 2)      Ratajewo - w trakcie realizacji
 • 3)      Stara Żurawka- w trakcie realizacji
 • 4)      Nowa Żurawka - 17.04-25.04
 • 5)   Sulejówek - 26.04-08.05
 • 6)      Miłosna od północy do ul. Łukasińskiego - 09.05-19.05
 • 7)      Miłosna od Łukasińskiego w kierunku południowym - 22.05-02.06
 • 8)      Cechówka- 05.06-09.06
 • 9)      Zorza- 12.06-16.06

Wykonanie prac i termin realizacji jest ściśle uzależnione od panujących warunków gruntowo-wodnych na drogach.

 • autor: Ref. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Utrudnienia w ruchu - ul. Łukasińskiego

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z planowanym układaniem nawierzchni bitumicznej w ul. Łukasińskiego w dniach
27-28 kwietnia wystąpią utrudnienia w kursowaniu autobusu linii L-47.  W czwartek i piątek (27-28.04) autobus linii L-47 nie będzie kursował w godzinach 10 – 14.

Od 08.05 planowany jest powrót autobusu L-47 na pierwotną trasę tzn. autobus ponownie po półtora rocznej przerwie ponownie pojedzie ulicą Łukasińskiego. 

Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy.

 • autor: Ref. Planowania i Realizacji Projektów

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza na webinarium

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza na webinarium pt. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne – jak to robić z głową?, 12 maja 2023 roku. Webinarium jest organizowane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji.

Rajd Rowerowy „Śladami Marszałka Józefa Piłsudskiego”

Miasto Sulejówek wraz z Partnerami zapraszają do udziału w Militarnym Rajdzie Rowerowym „Śladami Marszałka Józefa Piłsudskiego”, który odbędzie się w niedzielę 21 maja 2023 r. w Sulejówku.
Rajd jest imprezą turystyczno-sportową, podczas której zespoły liczące od 1 do 8 osób będą miały za zadanie potwierdzić w określonym limicie czasu swoją obecność przy ustawionych w terenie punktach kontrolnych oraz wykonać zadania.

Cele szczegółowe Rajdu:
1) pielęgnowanie tożsamości narodowej i kształtowanie postaw patriotycznych poprzez dedykowanie zawodów sportowych wybitnym postaciom historycznym oraz ważnym wydarzeniom związanych z historią Polski,
2) nowoczesna edukacja patriotyczna, która w szczególny sposób zainteresuje i zaabsorbuje dzieci i młodzież,
3) popularyzacja rodzinnej turystyki rowerowej, jako formy aktywnego wypoczynku,
4) kształtowanie postawy współdziałania zespołowego i współodpowiedzialności,
5) promocja aktywnego wypoczynku,
6) dobra zabawa i integracja.


Odprawa startowa rozpocznie się o godzinie 11.00 na terenie przy Stadionie Miejskim Victorii 1920 roku w Sulejówku (wjazd od ul. Reymonta).
Start Rajdu o godz. 11.50.
Zakończenie Rajdu: godz. 15.15.


Trasa Rajdu prowadzi po drogach asfaltowych i gruntowych na terenie Miasta Sulejówek.
Trasa jest wyznaczona za pomocą 30 punktów kontrolnych, które należy odnaleźć w terenie przy pomocy mapy oraz wykonać zadania.


Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać od dnia 28 kwietnia do dnia 12 maja 2023 r. poprzez kompletne i poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej https://www.sulejowek.pl/1940,militarny-rajd-rowerowy-formularz
Wszyscy uczestnicy Rajdu, którzy dokonają zgłoszenia uczestnictwa do dnia 12 maja 2023 r. i dotrą do mety otrzymają okolicznościowe medale.
Wśród wszystkich zespołów, które dotrą do mety w komplecie zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe.
Na zakończenie Rajdu dla wszystkich uczestników zorganizowane zostanie ognisko z pieczeniem kiełbasek.

Udział w Rajdzie jest bezpłatny.

 

 

 • rajd-marszałka_plakat

Rozbudowa ulicy Mariańskiej oraz ulicy Czynu Społecznego

Szanowni Mieszkańcy,

Od dnia 10 maja rozpocznie się rozbudowa ulicy Mariańskiej oraz ulicy Czynu Społecznego na odcinku od ul. Kolbego do ul. Żeromskiego. Odcinek w/w ulic od al. Piłsudskiego do ul. Krasickiego będzie zamknięty dla ruchu zapewniony będzie jedynie dojazd od posesji. Na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Krasickiego ruch będzie odbywał się jednym pasem – wahadłowo. Ruchem będzie sterowała sygnalizacja świetlna.

W związku z rozpoczęciem prac od 10 maja autobus linii L48 będzie jeździł skróconą trasą zgodnie z załączonym schematem.

Zakończenie prac planowane jest do I kwartału 2024 r.

 • Mariańska_budowa (2)

Planowane wyłączenia prądu 9-10.05.2023

 • Planowane

Co zrobić aby płacić mniej za ogrzewanie domu?

Co zrobić aby płacić mniej za ogrzewanie domu?

 

Poprzedni, 2022 r. ze względu na niezależną od Nas wszystkich sytuację geopolityczną, przyniósł szereg negatywnych skutków, również w zakresie dostępności i kosztów energii.

Wielu właścicieli domów jednorodzinnych, po doświadczeniach obecnego roku, już teraz zastanawia się co zrobić aby kolejny okres grzewczy przejść bezpiecznie, w komforcie cieplnym i bez przepłacania.

Jest na to sposób.

Warto zapoznać się z programem Czyste Powietrze, który oferuje nie tylko bezzwrotne wsparcie finansowe przyznawane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (wfośigw). Inwestycja, którą możesz sfinansować z Programu pozwoli na znaczne zmniejszenie zużycia energii przy utrzymaniu bezpieczeństwa i komfortu cieplnego w domu, a przy tym przyniesie niższe rachunki za ogrzewanie.

Z programu Czyste Powietrze otrzymasz wsparcie na docieplenie ścian, dachu, wymianę okien i drzwi, zainstalowanie wentylacji z odzyskiem ciepła oraz wymianę starego pieca na paliwo stałe na nowe, efektywne źródło ciepła, które zużywa mniej energii z pożytkiem dla rodzinnego portfela, a przy tym emituje mniej zanieczyszczeń do powietrza.

Ciepły, bezpieczny dom to podstawa dobrostanu rodziny, dlatego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z wfośigw przygotował na 2023 r. ważne zmiany w Programie, dzięki którym możesz otrzymać nawet do 136 tys. zł dofinansowania. Tak wysokie bezzwrotne wsparcie możliwe jest obecnie z uwagi na  podniesienie poziomów dotacji na poszczególne elementy termomodernizacji.

Zanim przystąpisz do programu, warto jest wykonać audyt energetyczny, to dokument opracowany przez specjalistę, który pokazuje co w domu należy docieplić,  zainstalować i wymienić w ramach termomodernizacji, aby była ona kompleksowa. Taka kompleksowa termomodernizacja umożliwia otrzymanie najwyższej dotacji, a później płacenie niższych rachunków.

Do programu może przystąpić każdy, kogo roczny dochód  nie przekracza 135 tys. zł.

Już dziś zainteresuj się programem Czyste Powietrze. Teraz jest najlepszy czas na złożenie wniosku, znalezienie wykonawcy i przeprowadzenie inwestycji, aby spokojnie zdążyć przed kolejnym sezonem grzewczym

Na swoje pytania znajdziecie Państwo odpowiedź na stronie czystepowietrze.gov.pl, np.  w  nagraniach i prezentacjach Akademii Czystego Powietrza.

O Program możesz dopytać w naszym Urzędzie Gminy, w punkcie konsultacyjno – informacyjnym. Tutaj otrzymasz wsparcie w przygotowaniu i złożeniu wniosku do programu Czyste Powietrze.

 

Co zrobić aby rachunki za ogrzewanie zamiast rosnąć – malały?

Nie zwlekaj, zapoznaj się już dziś z programem Czyste Powietrze, który znacznie poprawi warunki życia i zdrowia Twojej rodziny!

Gminny punkt konsultacyjno – informacyjny  programu Czyste Powietrze działa w Urzędzie Miasta Sulejówek, przy ul. Reymonta 43 -  w poniedziałki w godzinach 13.00 - 18.00 oraz w piątki w godzinach  8.00 - 13.00, pod nr tel. 22 760-62-77, e-mail: czystepowietrze@umsulejowek.pl 
www: https://www.bip.sulejowek.pl/934,powietrze?tresc=13184

Zapraszamy!

podziel się tą  informacją z Sąsiadem!

Prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg gruntowych

Prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg gruntowych planowane są do zakończenia w połowie czerwca br. Kolejność wykonywania prac obszarami:

1)      Szkopówka – zakończone prace

2)      Miłosna od północy do ul. Łukasińskiego – w trakcie realizacji

3)      Miłosna od Łukasińskiego w trakcie realizacji

4)      Zorza – w trakcie realizacji

5)      Cechówka – 20.05 – 26.05

6)      Sulejówek  - 29.05 – 02.06

7)      Ratajewo – dokończenie prac 05.06 – 09.06

8)      Stara Żurawka – dokończenie prac 12.06 – 20.06

9)      Nowa Żurawka – dokończenie prac 12.06 – 20.06


Uwaga: Wykonanie prac na poszczególnych rejonach i termin realizacji jest ściśle uzależnione od panujących warunków gruntowo-wodnych na drogach.

 • autor: Ref. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Lato w Mieście 2023

Zapraszamy do udziału w wypoczynku zorganizowanym przez Miasto Sulejówek w czasie ferii letnich w formie półkolonii!

Termin od 3 lipca do 28 lipca 2023 r.

Wypoczynek zostanie zorganizowany w Szkole Podstawowej nr 1 im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, 05-070 Sulejówek ul. Idzikowskiego 2a oraz równolegle w Szkole Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka, 05-071 Sulejówek ul. Narutowicza 10.

W ramach wypoczynku przewidziane są zajęcia rekreacyjne, edukacyjne i warsztatowe, opieka fachowej i doświadczonej kadry oraz materiały do zajęć.  

Uczestnikiem wypoczynku może być dziecko, które:

1)      od września 2023 r. rozpocznie naukę w klasie I szkoły podstawowej lub będzie kontynuowało naukę w klasach II-VIII szkoły podstawowej oraz  mieszka na terenie Miasta Sulejówek i/lub uczy się w szkole na terenie Miasta Sulejówek.

Uczestnicy wypoczynku przebywać będą pod stałą opieką wychowawców od godz. 7:30 do godz. 16:30.

Warunkiem zgłoszenia uczestnictwa dziecka w wypoczynku jest kompletne, poprawne wypełnienie i przesłanie karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku za pośrednictwem strony internetowej: https://www.sulejowek.pl/2053,lato-w-miescie-2023-formularz w terminie od dnia 15 maja 2023 r. do dnia 31 maja 2023 r. (formularz będzie aktywny wyłącznie w terminie zapisów). Zgłoszenia złożone w sposób inny niż za pośrednictwem strony internetowej nie będą rozpatrywane.

 • autor: Ref. Oświaty, Kultury i Promocji
 • Plakat Lato w Miescie

Mieszkał wśród nas… - 92. rocznica urodzin Mariana Jonkajtysa

19 maja 2023 r. w przeddzień 92. rocznicy urodzin Mariana Jonkajtysa kwiaty pod kamieniem upamiętniającym tego niezwykłego artystę i Sybiraka, złożyli: Żona – Rena Rolska, Burmistrz Miasta Sulejówek Arkadiusz Śliwa, Radny Janusz Czarnocki, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego Hanna Semeniuk oraz Jacek Zalewski.
 • Plakat Dzień Dziecka
 • Plakat piknik polsko amerykanski

Informacja - Tężnia w parku Glinianki

Burmistrz Miasta Sulejówek informuje, że z dniem 1 czerwca 2023 r. została odebrana i oficjalnie oddana do użytku tężnia solankowa w Parku Glinianki. Mieszkańcy mogą korzystać z tężni w miesiącach od kwietnia do października, każdego dnia tygodnia w godzinach od 7.00 do 22.00.

Zasady korzystania z tężni solankowej opisuje poniższy regulamin:

1.      INHALACJE SOLANKOWE WSPOMAGAJĄ PROFILAKTYKĘ I LECZENIE NASTĘPUJĄCYCH SCHORZEŃ:

·         nieżyt górnych dróg oddechowych

·         zapalenie oskrzeli oraz zatok

·         rozedma, pylica płuc i astma oskrzelowa

·         niedoczynność tarczycy

·         nerwica wegetatywna

·         stres

·         ogólne wyczerpanie

·         stany wyczerpania głosowego

·         alergiczne choroby górnych dróg oddechowych

2.      INHALACJE SOLANKOWE PONADTO WSPOMAGAJĄ:

·         komfort oddychania

·         zwalczanie i hamowanie stanów zapalnych

·         nawilżanie śluzówki

3.      TĘŻNIA JEST OBIEKTEM CZYNNYM SEZONOWO. O ROZPOCZĘCIU I ZAKOŃCZENIU SEZONU DEYDUJE ADMINISTRATOR.

4.      OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA TERENIE TĘŻNI ZOBOWIĄZANE SĄ DO:

·         przestrzegania postanowień regulaminu

·         przestrzegania porządku i czystości terenu, w szczególności posprzątania zajmowanego przez siebie miejsca przed opuszczeniem terenu i wyniesienia śmieci do pojemników

·         zachowania ciszy i spokoju

5.      DZIECI DO LAT 13 MOGĄ KORZYSTAĆ Z TĘŻNI WYLĄCZNIE POD OPIEKĄ OSÓB PEŁNOLETNICH. Z TĘŻNI MOGĄ KORZYSTAĆ OSOBY, KTÓRYCH DOLEGLIWOŚCI ZDROWOTNE NIE STANOWĄPRZECWISKAZAŃ DO KORZYSTANIA Z SEANSÓW INHALACYJNYCH. ZALECANY CZAS PRZEBYWANIA NA TERENIE TĘŻNI TO MAKSYMALNIE 60 MINUT DZIENNIE.

6.      NA TERENIE TĘŻNI ZABRANIA SIĘ

·         korzystania z niej niezgodnie z przeznaczeniem

·         wyciągania gałązek tarniny

·         wrzucania śmieci i innych zanieczyszczeń do koryta ściekowego pod tężnią

·         wprowadzania na teren tężni zwierząt

·         niszczenia infrastruktury

·         picia alkoholu

·         picia solanki i używania jej do celów spożywczych

·         palenia papierosów

 • hałaśliwego zachowania zakłócającego atmosferę relaksu

Informacja - MAZOWIECKIEJ IZBY ROLNICZEJ

MAZOWIECKA IZBA ROLNICZA

 

Wybory do Rad Powiatowych

Mazowieckiej Izby Rolniczej

24 września 2023 roku       

Zasady wyborów:

1.         Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie RSP posiadający w nich wkłady gruntowe. Przysługuje im prawo kandydowania do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej i uczestniczenia w ich wybieraniu.

2.         W gminie, w której powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 4 tys. ha (okręg jednomandatowy) do Rady Powiatowej MIR wybiera się jednego członka, a gdy przekracza 4 tys. ha (okręg dwumandatowy) wybiera się dwóch członków. W okręgu wyborczym stanowiącym obszar miasta na prawach powiatu, wybiera się tylko – jednego przedstawiciela.

3.         W każdym powiecie ziemskim zostanie wybrana Rada Powiatowa Mazowieckiej Izby Rolniczej.
W jej skład wejdą rolnicy, którzy w wyborach do tego organu, otrzymają największą ilość ważnie oddanych głosów. Rada Powiatowa MIR wybiera, ze swego składu Przewodniczącego Rady Powiatowej i delegata do Walnego Zgromadzenia Mazowieckiej Izby Rolniczej.

4.         Rolnik, ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej MIR musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty: zgłoszenie kandydata, oświadczenie o zgodzie na kandydowanie oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne pod rygorem odpowiedzialności z art.233  §  1  Kodeksu  karnego oraz listę członków zawierającą co najmniej 50 podpisów poparcia. Druki te można otrzymać w Oddziałach Biura Mazowieckiej Izby Rolniczej lub pobrać ze strony internetowej www.mir.pl. Czytelnie wypełnione dokumenty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.09.2023 roku (decyduje data wpływu) na adres właściwego Oddziału Biura MIR (adresy poniżej) lub złożyć
w dniu 04.09.2023 r., do godz. 15:00 do Okręgowej Komisji Wyborczej w siedzibie Gminy.

5.         Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania, zostanie udostępniony do wglądu
w siedzibie urzędu gminy/miasta najpóźniej w 25.08.2023 r. Każdy rolnik, może sprawdzić czy został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie.

 

Szczegółowe informacje o zasadach wyborów do Mazowieckiej Izby Rolniczej można uzyskać
w Oddziałach Biura MIR.

 

Oddział

Adres

Telefon/e-mail

Obsługiwane gminy z powiatów

CIECHANÓW

ul. 17 Stycznia 7,                 III piętro, pok. 317             06-400 Ciechanów

tel. 23 672 86 02

fax  23 672 44 57

cieciechanow@mir.pl

ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński

OSTROŁĘKA

Ul. Goworowska 8a

07-400 Ostrołęka

tel. 29 764 65 13

fax. 29 764 65 12

ostroleka@mir.pl

ostrołęcki, makowski, ostrowski, przasnyski, wyszkowski

PŁOCK

ul. Synagogalna 7a, lok. 1

09-402 Płock

tel./fax 24 366 33 11 plock@mir.pl

gostyniński, płocki, sierpecki

RADOM

ul. Wolność 10B

26-600 Radom

tel. 48 363 63 62

radom@mir.pl

białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński

SIEDLCE

ul. E.Wiszniewskiego 4

II piętro pok. 2              08-110 Siedlce

tel. 500 040 410

siedlce@mir.pl

łosicki, siedlecki, sokołowski, węgrowski, garwoliński, miński

WARSZAWA

Parzniew                            ul. Wolności 2

05-804 Pruszków

tel. 22 290 25 79 w.1

warszawa@mir.pl

grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, sochaczewski, warszawski zachodni, wołomiński, żyrardowski

 

Szkolenia ZUS

Szkolenia z zakresu BHP

31.05.2023 r. - 22.12.2023 r.

 

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia z zakresu BHP, finansowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przy współpracy z Ośrodkiem Szkolenia BHP Małgorzata Cierpka-Prokopowicz dla uczestników z terenu województwa mazowieckiego.

Działalność szkoleniowa skierowana jest w szczególności do pracodawców, pracowników, a także praktykantów, stażystów, absolwentów, odbiorców rozpoczynających działalność gospodarczą i pracę zawodową z  następujących sektorów gospodarki:

-        budownictwo,

-        handel,

-        opieka zdrowotna i pomoc społeczna,

-        transport oraz gospodarka magazynowa,

-        gospodarowanie ściekami i odpadami,

-        przetwórstwo przemysłowe,

-        wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę,

-        edukację,

-        działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją.

Tematy szkoleń:

-        bezpieczeństwo i higieny pracy,

-        bezpieczeństwo w pierwszej pracy,

-        pierwsza pomoc przedmedyczna,

-        ochrona przeciwpożarowa i ewakuacja,

-        substancje niebezpieczne w środowisku pracy,

-        bezpieczna praca na wysokości powyżej 3 metrów,

-        mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy,

-        stres w miejscu pracy a wypalenie zawodowe,

-        jak sprawnie i bezpiecznie pracować głosem. 

Zapisy i kontakt: 

Ośrodek Szkolenia BHP Małgorzata Cierpka-Prokopowicz

ul. Erazama Ciołka 10 lok. 402 IV piętro

01-402 Warszawa

tel. 604-178-296

e-mail: bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl

 • autor: ZUS

Planowane wyłączenia prądu 4-5.07.2023

PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa informuje o planowanych wyłączeniach prądu SULEJÓWEK, 4,5 lipiec 2023 r. w godz. 09.00 – 13.00

 • Plakat popr

Informacja o obecnym zaangażowaniu robót

1.      ul. Zamojska – odc. Kraszewskiego – Grabińska – obie warstwy asfaltu od 07.08 wykonawca rozpoczął wykonywanie poboczy z tłucznia.

2.      ul. Koszalińska – odc. Kraszewskiego – Grabińska – obie warstwy asfaltu od 07.08 wykonawca rozpoczął wykonywanie poboczy z tłucznia.

3.      ul. Grunwaldzka – obie warstwy asfaltu od 07.08 wykonawca rozpoczął wykonywanie poboczy z tłucznia. Po zakończenia robót brukarskich na ul. Grottgera, Wykonawca przystąpi do prac związanych z położeniem ażurów.

4.      ul. Tuwima – odc. Szosowa – Armii Krajowej – obie warstwy asfaltu od 07.08 wykonawca rozpoczął wykonywanie poboczy z tłucznia.

5.      ul. Dąbrowskiego – odc. Tetmajera – Armii Krajowej – obie warstwy asfaltu od 07.08 wykonawca rozpoczął wykonywanie poboczy z tłucznia.

6.      ul. Orzeszkowej – odc. Wyspiańskiego – Szekspira – obie warstwy asfaltu od 07.08 wykonawca rozpoczął wykonywanie poboczy z tłucznia.

7.      ul. Skorupki – odc. Armii Krajowej – Kilińskiego – prace zakończone.

8.      ul. Nałkowskiej – przy stacji PKP Sulejówek Miłosna – na dł. ok. 105 m  – odc. Bema w kierunku ronda – 25.08 w godz. nocnych od 22.00 planowane jest frezowanie. W dniach 26-27.08 położenie warstwy ścieralnej.  

9.      ul. Wiejska – odc. Reymonta – Okuniewska – warstwa ścieralna w dniach 26.08-27.08 b.r. wraz ze skrzyżowaniem ul. Reymonta. Skrzyżowanie zostanie dzień wcześniej sfrezowane 25.08..r.

10.  ul. Akacjowa – zakończono.

11.  ul. Szklarniowa – odc. Sasankowa – Poziomkowa – zakończyły się roboty przygotowawcze tj. profilowana podbudowa pod masę. W dniach 23-27.08 planowana jest warstwa wiążąca.

12.  ul. Grottgera – kończą prace brukarskie (ażury i płyty w chodniku). W dniach 23-27.08 planowana jest warstwa wiążąca.

13.  ul. Kolbego- po 14.08 Wykonawca ma rozpocząć prace brukarskie.

14.  ul. Krzywa – odc. Miodowa – Kasztanowa - zgodnie z harmonogramem – prace rozpoczną się z pierwszą połowa września b.r.

15.  ul. Kasztanowa – zgodnie z harmonogramem – prace rozpoczną się z pierwszą połowa września b.r.

16.  Plac Czarnieckiego – obie warstwy asfaltu od 07.08 wykonawca rozpoczął wykonywanie poboczy z tłucznia.

17.  ul. Wyspiańskiego – odc. Armii Krajowej – Orzeszkowej - prace zakończone.

18.  ul. Pocztowa – odc. Reymonta – Rodziewiczówny – prace zakończone.

19.  ul. Rodziewiczówny – odc. Pocztowa – Kombatantów – w dniach 26-27.08 b.r., Wykonawca dokona sfrezowania położonej wcześniej nakładki celem poprawy i nadania odpowiednich spadków poprzecznych.

20.  ul. Wrońskiego – odc. Reymonta – Okuniewska – warstwa ścieralna planowana w dniach 26.08-27.08 b.r.

21.  ul. Bogusławskiego – prace związane zostały zakończone.

 

Uwaga!

Zastrzegamy, że powyższe terminy zakończenia w/w prac mogą ulec przesunięciu ze względu na warunki pogodowe, które mają istotny wpływ na proces prowadzenia prac drogowych, bądź inne nieprzewidywalne na tę chwilę okoliczności.  

 • autor: Ref. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Informacje Miejskiego Domu Kultury

Krótka informacja z działalności Miejskiego Domu Kultury w Sulejówku oraz kalendarz wydarzeń

Informacja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mińsku Mazowieckim

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim uprzejmie informuje, że na terenie powiatu mińskiego realizowany jest projekt edukacyjny „FONTANNY PODZIWIAJMY Z DALEKA” (prezentacja) dotyczący problemu kąpieli w fontannach w sezonie letnim.

 • autor: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mińsku Mazowieckim
 • autor: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mińsku Mazowieckim

Informacja o wprowadzeniu utrudnień

Informacja firmy STRABAG o wprowadzeniu utrudnień w związku z prowadzonymi robotami i wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu w ul. Nałkowskiej.

Rozkład jazdy autobusowej linii zastępczej ZS2

w związku z wprowadzanymi przez PKP PLK S.A kolejnymi ograniczeniami w ruchu pociągów na odcinku Warszawa Rembertów - Sulejówek Miłosna, po przeanalizowaniu rozkładów jazdy Kolei Mazowieckich, przekazujemy projektowany rozkład jazdy autobusowej linii zastępczej ZS2

Zaproszenie na widowisko muzyczne „Czekając na Marszałka"

Zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie artystyczne, które odbędzie się w sobotę 9 września o godzinie 19.00 na Stadionie Miejskim Victorii 1920 roku w Sulejówku ul. Krasińskiego 6.

Planowane wyłączenia prądu 13-15.09.2023

Miasto Sulejówek - Informacja

Szanowni Mieszkańcy,

Z przykrością informujemy, że w dniu 4 września b.r. zmarł Pan Piotr Waryło prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą "Usługi Ogólnobudowlane Piotr Waryło", realizującą na zlecenie Miasta Sulejówek budowę basenu i parkingu wielopoziomowego. Składamy najszczersze kondolencje Rodzinie i Bliskim. 

Jednocześnie informujemy, że będziemy kontynuowali obie inwestycje.  Obecnie opracowujemy nową formułę formalno-prawną jak najszybszego dokończenia ich realizacji. O postępach prac będziemy Państwa informować na bieżąco.

Z wyrazami szacunku

Arkadiusz Śliwa

Burmistrz Miasta Sulejówek
9k=

Festiwal Smaków Food Trucków w Sulejówku! 30.09-1.10.2023

Festiwal Smaków Food Trucków w Sulejówku już w najbliższy weekend w Parku Glinianki. To będzie pyszne zakończenie sezonu foodtruckowego!

Informacja o obecnym zaangażowaniu robót bitumicznych przy wykonywaniu nakładek

Informacja o obecnym zaangażowaniu robót bitumicznych przy wykonywaniu nakładek

1.   ul.  Wiejska odc. Reymonta – Okuniewska,  ul. Wrońskiego odc. Reymonta – Okuniewska – wykonanie pobocza druga połowa października;

2.  ul. Szklarniowa – odc. Sasankowa – Poziomkowa – wykonana warstwa ścieralna. Dokończenie płytami ażurowymi – druga połowa października b.r.

3.  ul. Grottgera – została wykonana warstwa ścieralna;

4.  ul. Kolbego - warstwa ścieralna wykonana;

5. ul.. Krzywa – odc. Miodowa – Kasztanowa – dn.16.10 lub 17.10 – wykonanie warstwy ścieralnej;

6.  ul. Kasztanowa – dn.16.10 lub 17.10 – wykonanie warstwy ścieralnej;

 

Uwaga!

Zastrzegamy, że powyższe terminy zakończenia w/w prac mogą ulec przesunięciu ze względu na warunki pogodowe, które mają istotny wpływ na proces prowadzenia prac drogowych, bądź inne nieprzewidywalne na tę chwilę okoliczności.  

 • autor: Ref. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

"Wzmocnij Swoje Otoczenie" - w Liceum powstanie strefa odpoczynku !

W Liceum powstanie strefa odpoczynku !

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. I. J. Paderewskiego został jednym z laureatów kolejnej edycji programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie”. Dzięki przyznanemu przez @PolskieSieciElektroenergetyczne grantowi w wysokości 20 tys. zł w szkolnym budynku w jednej z sal powstanie „Strefa odpoczynku”, czyli przestrzeń do odpoczynku, integracji, organizacji wydarzeń kulturalnych z wygodnymi kanapami, siedziskami.

Realizacja projektu rozpocznie się końcem września, tak aby w październiku wszyscy mogli się cieszyć nową przestrzenią.

„Wzmocnij Swoje Otoczenie” to program grantowy skierowany do mieszkańców terenów, na których Polskie Sieci Elektroenergetyczne prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą infrastrukturę. Celem programu jest wsparcie projektów związanych rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacja życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu. Jego idea jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę.

Szczegółowe informacje o programie i jego organizatorze, oraz bezpłatna aplikacja energetyczny kompas dostępne są na stronach;

https://wzmocnijotoczenie.pl/

https://www.energetycznykompas.pl/

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

 • autor: Ref. Oświaty, Kultury i Promocji

Oświadczenie Burmistrza Miasta Sulejówek

 Sulejówek  29.09.2023 r.

Potencjalni spadkobiercy

Pana Piotra Waryło

 

Oświadczenie

Burmistrz  Miasta Sulejówek występując w imieniu i na rzecz Zamawiającego tj. Miasta Sulejówek oświadcza, iż rezygnuje z realizacji nie wykonanej części umowy nr CRU.272.145.2021 zawartej w dniu 21.12.2021 roku, tj. zadania inwestycyjnego p.n. Budowa parkingu „Parkuj i Jedź”.

Przedmiotowe oświadczenie uzasadnione jest tym, iż do dnia złożenia niniejszego oświadczenia nie został ustanowiony zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwa Usługi Ogólnobudowlane Piotr Waryło z siedzibą w  Halinowie przy ul. Jaworowa 56.

Urząd Miasta w Sulejówku nie otrzymał również informacji o stwierdzeniu nabyciu spadku po Piotrze Waryło właściciela firmy Usługi Ogólnobudowlane Piotr Waryło.

Przedmiotową inwestycję firma Usługi Ogólnobudowlane Piotr Waryło powinna wykonać do 20 sierpnia 2023 roku. Z uwagi na dofinansowanie ze środków zewnętrznych wykonanie inwestycji i jej rozliczenie powinno nastąpić do 15 grudnia 2023 roku. Z tego powodu dalsze oczekiwanie na potencjalną kontynuację umowy przez firmę Usługi Ogólnobudowlane Piotr Waryło może skutkować utratą dotacji na przedmiotowy cel.

 • autor: Ref. Planowania i Realizacji Projektów

Złożenie wieńców pod pomnikiem Generała Kazimierza Sosnkowskiego

W imieniu Stowarzyszenia Pamięci Generała Kazimierza Sosnkowskiego zapraszamy serdecznie w sobotę 7 października o godz. 12.00 na uroczystość złożenia wieńców pod pomnikiem Generała Kazimierza Sosnkowskiego w Sulejówku u zbiegu ulic 11 Listopada i Dzielnej.