Miasto Sulejówek

Nawigacja

Menu

Treść strony

Ceny Biletów Linii L47 i L48

Ceny za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej Miasta Sulejówek:

1) Bilet jednorazowy w obrębie jednej linii autobusowej:

a) normalny 4 zł;

b) ulgowy 2 zł.

2) Bilet miesięczny w obrębie jednej linii autobusowych:

a) normalny 60 zł;

b) ulgowy 30 zł.

 

§ 2. Do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w komunikacji miejskiej Miasta Sulejówek uprawnieni są:

1) Do przejazdów bezpłatnych:

a) osoby posiadające zakodowaną spersonalizowaną Kartę Mieszkańca Sulejówka za jej okazaniem;

b) zasłużeni honorowi dawcy krwi na podstawie legitymacji honorowego dawcy krwi;

c) dzieci, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych do dnia ukończenia dwudziestego pierwszego roku życia na podstawie legitymacji szkolnej;

d) inwalidzi I grupy lub osoby:

- uznane za całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji na podstawie orzeczenia ZUS wraz z opiekunem;

- uznane za niepełnosprawne w stopniu znacznym na podstawie orzeczenia potwierdzającego

niepełnosprawność wydanego przez zespół orzekający o stopniu niepełnosprawności wraz     z opiekunem;

e) inwalidzi wojenni i wojskowi na podstawie Książeczki Inwalidy Wojennego lub Wojskowego oraz przewodnik inwalidy wojennego lub wojskowego I grupy na podstawie wskazania przez inwalidę;

f) podróżujący w umundurowaniu funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej oraz Żandarmerii Wojskowej podczas wykonywania obowiązków służbowych;

g) osoby, które ukończyły sześćdziesiąty piąty rok życia.

2) Do przejazdów ulgowych:

a) emeryci i renciści do dnia ukończenia sześćdziesiątego piątego roku życia na podstawie legitymacji emeryta lub rencisty;

b) studenci szkół wyższych na podstawie legitymacji studenckiej.

Wstecz

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie