Miasto Sulejówek

Nawigacja

Menu

Treść strony

INFORMACJE

Stronicowanie

 • LATO W MIEŚCIE 2021
  Data: 2021.05.11

  LATO W MIEŚCIE 2021

  Informujemy, że Miasto Sulejówek przygotowuje się do organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii letnich w formie półkolonii.

  Regulamin wypoczynku oraz terminy i zasady rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie www.sulejowek.pl po opublikowaniu wytycznych GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży.

   

 • Data: 2021.05.05

  Ogłoszenie - sprzedaż drewna

  Burmistrz Miasta Sulejówek informuje o możliwości zakupu drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew na terenach gminnych. 

 • Ogłoszenie o XXXII sesji Rady Miasta Sulejówek
  Data: 2021.05.13

  Ogłoszenie o XXXII sesji Rady Miasta Sulejówek

  Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) zwołuję XXXII sesję Rady Miasta Sulejówek  w dniu 20 maja 2021 r. (czwartek ) o godz. 17.30 w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.  

 • -
  Data: 2021.05.12

  86. Rocznica śmierci Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego

  Dziś, 12 maja w 86. rocznicę śmierci Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, kwiaty pod pomnikiem pn. „Lekcja historii” na Skwerze Niepodległości w Sulejówku złożyli: Burmistrz Arkadiusz Śliwa, Zastępca Burmistrza Remigiusz Górniak oraz Radny Janusz Czarnocki.

 • Informacja - Ziemia Mińska
  Data: 2021.05.12

  Informacja - Ziemia Mińska

  Warszaty Kulinarne

Stronicowanie

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie Polski