Miasto Sulejówek

Nawigacja

Treść strony

INFORMACJE

Stronicowanie

 • Edukacja prawna w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
  Data: 2021.07.07

  Edukacja prawna w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

  Szanowni Państwo,  Fundacja Inter Vivos, która w 2021 r. prowadzi  punkt poradnictwa prawnego i punkty poradnictwa obywatelskiego w powiecie mińskim, w ramach edukacji prawnej, przygotowała dla mieszkańców naszego powiatu poradniki, które w przystępny sposób pomagają usystematyzować kwestie z zakresu prawa rodzinnego i spraw socjalnych. Zagadnienia te należą do problemów, z którymi często borykają się osoby potrzebujące pomocy prawnej i porad obywatelskich.

   

 • PSZOK ZMIANY
  Data: 2021.07.02

  PSZOK ZMIANY

  Szanowni Mieszkańcy!

  Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. zgodnie z uchwałą Nr XXXII/369/2021 Rady Miasta Sulejówek z dnia 20 maja 2021 r., zmieniającą Uchwałę Rady Miasta Sulejówek Nr XX/206/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowiązują nowe zasady przekazywania odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz wielkogabarytowych do Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

 • Dobry Start od ZUS
  Data: 2021.07.01

  Dobry Start od ZUS

  Od 1 lipca do 30 listopada można składać wnioski o świadczenie z rządowego programu Dobry Start (tzw. 300 plus). Od tego roku przyznawaniem i wypłatą tych świadczeń zajmuje się ZUS. Wnioski można złożyć wyłącznie elektronicznie – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Świadczenia trafią wyłącznie na rachunki bankowe.

 • Wydaj paragon!
  Data: 2021.06.28

  Wydaj paragon!

  Sprzedawcda ma obowiązek wystawić paragon bez żądania klienta

   

 • Data: 2021.06.17

  Informacja nt. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

  Burmistrz Miasta Sulejówek 17 czerwca br. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Nr BBM 0050.79.2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych pod nazwą: „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2021 r.”. Przeznaczona kwota dotacji w budżecie Miasta 75.000 zł.

Stronicowanie

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie