Miasto Sulejówek

Nawigacja

Treść strony

I SESJA MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA SULEJÓWEK IV KADENCJI

12 stycznia 2016 r. podczas I sesji Młodzieżowej Rady Miasta Sulejówek IV kadencji  Burmistrz Arkadiusz Śliwa Przewodniczący Rady Daniel Dąbrowski wręczyli młodzieżowym radnym listy gratulacyjne. Małgorzata Lubecka - Przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miasta została Opiekunem Młodzieżowej Rady Miasta.

Po złożeniu ślubowania radni w głosowaniu tajnym wybrali Annę Wcisło na Przewodniczącą Młodzieżowej Rady, Wiceprzewodniczącym został Rafał Michalski, a SekretarzemDawid Noceń.  Radni będą pracowali w 3 komisjach problemowych, w ustalonych na sesji składach.

Najważniejszym celem powołania do działania Młodzieżowej Rady Miasta Sulejówek jest zwiększenie zainteresowania dzieci i młodzieży sprawami publicznymi na poziomie wspólnoty lokalnej. Pełnienie mandatu radnego umożliwi zapoznanie się z zasadami działania samorządu, a także zapewni udział w podejmowaniu decyzji dotyczących młodych mieszkańców naszego miasta.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Wstecz

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie