Miasto Sulejówek

Nawigacja

Menu

MIESZKANIEC

Treść strony

ZAPRZESTANIE WYKONYWANIA KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ

Miejsce składania dokumentów:
Biuro Obsługi Klienta, ul. Dworcowa 55 (pok. nr 1 - parter)

Miejsce załatwienia sprawy i odbioru dokumentów:
Referat Urzędu Stanu Cywilnego i Działalności Gospodarczej, ul. Dworcowa 55, pok.5 - parter, tel. 22 76-06-226

Wymagane dokumenty:
1. Zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
2. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

Dodatkowe informacje:
Brak

Opłaty:
Brak

Czas załatwienia sprawy:
Brak

Tryb odwoławczy:
Brak

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Metryka:
Opracował: Ewa Jerzak
Sprawdził:  Barbara Kowalska – Kierownik Referatu
Zatwierdził: Arkadiusz Śliwa – Burmistrz Miasta

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie