Miasto Sulejówek

Nawigacja

Menu

MIESZKANIEC

Treść strony

POSTANOWIENIE O ZGODNOŚCI PROJEKTOWANEGO PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI Z OBOWIĄZUJĄCYMI USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO / DECYZJĄ O WARUNKACH ZABUDOWY/INNE.

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Obsługi Klienta, ul. Dworcowa 55 (pok. nr 1- parter) 

 

Miejsce załatwienia sprawy i odbioru dokumentów:

Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Reymonta 43 (wejście od ul. Gdańskiej), tel. 22 76-06-265, pokój nr 111 

 

Wymagane dokumenty:

1.    Wypełniony wniosek o postanowienie, że planowany podział nieruchomości jest zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub z decyzją o warunkach zabudowy lub z art. 93 ust.2a ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami

2.    oraz załączniki:

 • 3 egz. mapy z projektowanym podziałem,
 • aktualny wyciąg z Księgi Wieczystej lub protokół badania Ksiąg Wieczystych,
 • wypis z rejestru gruntów.

Dodatkowe informacje:

brak

 

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej na podst. art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

Czas załatwienia sprawy:

30 dni od dnia złożenia wniosku. 

 

Tryb odwoławczy:

Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sulejówek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia stronie.

 

Podstawa prawna:

art. 93 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Metryka:
Opracowała: Agata Pełka
Sprawdziła: Anna Bączyk
Zatwierdził: Arkadiusz Śliwa – Burmistrz Miasta

 • autor: Ref. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Formularze do pobrania:

 • Wniosek o postanowienie (DOCX) 16.34kB
  (dodano: 2019-08-13 14:14, ostatnia modyfikacja: 2023-11-23 09:34)
  • autor: Ref. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
 • Wniosek o postanowienie (PDF) 211.39kB
  (dodano: 2023-11-23 09:35)
  • autor: Ref. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
 • autor: Stanowisko ds. Zagospodarowania Przestrzennego

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie