Miasto Sulejówek

Nawigacja

Treść strony

Usługi w ramach Krajowego Systemu Usług

Szanowni Państwo,

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz osoby zakładające działalność gospodarczą do skorzystania z oferty usług świadczonych w ramach Krajowego Systemu Usług. Aktualnie dostępne są usługi:

  1. Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej obejmuje zagadnienia: rejestracji działalności gospodarczej, formalno-prawne związane z prowadzeniem firmy, marketingu przedsiębiorstwa, organizacji firmy, rachunkowości oraz finansowania przedsiębiorstwa. Usługa doradcza asysty jest dofinansowana do 90% (pomoc de minimis), obejmuje maksymalnie 40 godzin, maksymalny koszt dla klienta wynosi 12 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę doradztwa. Więcej informacji na stronie: http://ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/asysta_w_prowadzeniu_dzialalnosci
  2. Doradztwo proinnowacyjne obejmuje audyt innowacyjności przedsiębiorstwa, a następnie, w oparciu o potrzeby zidentyfikowane podczas audytu pomoc przy wdrożeniu innowacji/rozwiązań innowacyjnych. Usługa składa się z wielu komponentów, klient uzgadnia z doradcą optymalny dla niego zakres. Planowany koszt audytu innowacyjności to 13.000 zł (ok. 100 godzin doradztwa), doradztwa we wdrożeniu innowacji to 55.000 zł (ok. 300 godzin doradztwa). Koszt usługi zależy od zakresu uzgodnionych prac (komponentów). Usługa dofinansowana do 85% (pomoc de minimis). Więcej informacji na stronie www: http://ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/innowacyjnosc-w-przedsiebiorstwie
  3. Doradztwo w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa obejmuje audyt zarządzania finansami w firmie oraz doradztw w zakresie możliwości redukcji kosztów i osiągnięcia oszczędności związanych z prostymi i szybkimi do wdrożenia działaniami. Koszt jednej usługi dla jednego klienta nie może być wyższy niż 10.700 zł. Usługa dofinansowana do 70% (pomoc de minimis). Więcej informacji na stronie: http://ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/zarzadzanie_finansami
  4. Doradztwo w zakresie zarządzania przedsięwzięciem finansowanym ze środków zwrotnych obejmuje planowaniu oraz realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków zwrotnych (kredyt). Usługa jest powiązana z dostosowaną ofertą finansowania zewnętrznego instytucji finansowych zaangażowanych w projekt. Koszt jednej usługi dla jednego klienta nie może być wyższy niż 15.480 zł. Dla przedsiębiorców usługa będzie bezpłatna i stanowi dla niego pomoc de minimis. Więcej informacji na stronie: http://ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/pomoc_kredyt_pozyczka_leasing
  5. Doradztwo w zakresie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa obejmuje audyt energetyczny, wskazanie metody i środki optymalnego wykorzystania energii w przedsiębiorstwie i możliwości wsparcia związanych z tym przedsięwzięć. Przedsiębiorca może otrzymać także pomoc doradczą w procesie przygotowania i wdrożenia systemu zarządzania energią oraz wsparcie szkoleniowe dotyczące efektywnego gospodarowania energią. Koszt jednej usługi dla jednego klienta nie może być wyższy niż 10.700 zł. Usługa dofinansowana do 70% (pomoc de minimis). Więcej informacji na stronie: http://ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/zarzadzanie-efektywnoscia-energetyczna
  6. Doradztwo w zakresie w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego obejmuje audyt marketingowy, przygotowanie planu marketingowego oraz pomocy w jego wdrożeniu. Klient będzie mógł także skorzystać ze szkoleń z zakresu marketingu, budowania planu marketingowego w branży przetwórstwa rolno-spożywczego, wdrażania planu we własnym przedsiębiorstwie i zasad monitorowania jego realizacji. Koszt jednej usługi dla jednego klienta nie może być wyższy niż 10.700 zł. Usługa dofinansowana do 70% (pomoc de minimis) Więcej informacji na stronie: http://ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/doradztwo-marketingowe-dla-branzy-przetworstwa-rolno-spozywczego
  7. Finansowe (pożyczki) świadczone przez fundusze pożyczkowe, które udzielają pożyczek głównie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom działającym na terenie obsługiwanym przez fundusz. Niektóre fundusze mogą udzielić pożyczki również osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą. Więcej informacji na stronie www: http://ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/pozyczki
  8. Finansowe (poręczenia) świadczone przez fundusze poręczeniowe, które udzielają poręczeń kredytów, pożyczek oraz wadiów przetargowych. Poręczenia udzielane są mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą, które spełniają warunki określone przez instytucję udzielającą kredytu lub pożyczki, jednak nie posiadają wystarczającego zabezpieczenia spłaty. Głównym zadaniem funduszy poręczeń kredytowych jest ułatwienie przedsiębiorcom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą dostępu do zewnętrznego finansowania w postaci kredytów bankowych oraz pożyczek na prowadzenie działalności gospodarczej. Więcej informacji na stronie www: http://ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/fundusz-poreczen-kredytowych

Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami oferty: http://ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu

W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o przesyłanie uwag na adres e-mail: ksu@parp.gov.pl

Wstecz

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie Polski