Miasto Sulejówek

Nawigacja

Menu

MIESZKANIEC

Treść strony

„Innowacyjny model pomocy awatar opiekuna osoby starszej”

„Innowacyjny model pomocy awatar opiekuna osoby starszej”

OŚ PRIORYTETOWA IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

DZIAŁANIE 4.3: Współpraca ponadnarodowa

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego poprzez wypracowanie i wdrożenie innowacyjnego modelu wsparcia osób o szczególnych potrzebach (szczególnie osoby starsze i osłabione chorobami - wirtualny asystent) przy wsparciu Partnera ponadnarodowego z Cypru w okresie od 01.11.2019 do 31.07.2022r.

Planowanym efektem projektu jest ułatwienie osobom o szczególnych potrzebach dostępu do usług oferowanych przez urzędy. Przyczyni się to do zwiększenia satysfakcji z jakości życia u osób starszych i osłabionych chorobami. Dzięki realizacji projektu i jego celu głównego zostanie wypracowane oraz wdrożone nowe rozwiązanie - wirtualny asystent osoby starszej, powstały dzięki współpracy z partnerem zagranicznym, co przyczyni się do zwiększenia efektywności innych interwencji wspieranych w ramach EFS.

Harmonogram projektu:

Zadanie 1 – Przygotowanie rozwiązania we współpracy z partnerem międzynarodowym – zgodnie z harmonogramem jego wykonanie planowane jest na okres 1.11.2019 – 31.08.2020.
Zadanie 2 – Analiza wyników prac badawczych – testowanie wypracowanego rozwiązania na grupie docelowej projektu – zgodnie z harmonogramem jego wykonanie planowane jest na okres 1.09.2020 – 31.03.2021.

Zadanie 3 – Analiza efektów testowanego rozwiązania z uwzględnieniem wyników badań, opinii ekspertów oraz wsparcia partnera międzynarodowego – zgodnie z harmonogramem jego wykonanie planowane jest na okres 1.04.2021 – 30.06.2021.

Zadanie 4 – Opracowanie ostatecznej wersji wdrożeniowej produktu – zgodnie z harmonogramem jego wykonanie planowane jest na okres 1.07.2021 – 30.09.2021.

Zadanie 5 – Działania związane z wdrożeniem rozwiązania do praktyki – zgodnie z harmonogramem jego wykonanie planowane jest na okres 1.10.2021 – 31.03.2022.

Zadanie 6 – Wypracowanie rekomendacji dla instytucji użytkownika – zgodnie z harmonogramem jego wykonanie planowane jest na okres 1.01.2022 – 31.03.2022.

Wartość projektu: 1 351 617,60 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 311 069,07 zł

Okres realizacji: od 2019-11-01 do 2022-07-31

Lider projektu: Akademia Sztuki Wojennej z siedzibą w Warszawie

Partnerzy krajowi: Politechnika Częstochowska z siedzibą w Częstochowie

                             Powiat Przysuski, Przysucha

                             Urząd Miasta Sulejówek, Sulejówek

Partner ponadnarodowy: EDITC, Nicosia, Cypr

  • autor: Ref. Planowania i Realizacji Projektów

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie