Miasto Sulejówek

Nawigacja

Menu

MIESZKANIEC

Treść strony

DOFINANSOWANIE DO STERYLIZACJI LUB KASTRACJI KOTÓW DOMOWYCH

DOFINANSOWANIE

DO STERYLIZACJI LUB KASTRACJI KOTÓW DOMOWYCH

 

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta Sulejówek

 1. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

pok. nr 1 (parter)

 

Miejsce załatwienia sprawy i odbioru dokumentów:

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami

 1. Reymonta 43 (wejście od ul. Gdańskiej), 05-070 Sulejówek

pokój nr 120, tel. (22) 76 06 255

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o zwrot kosztów za wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji kota domowego wraz z załącznikami:

 • kopia pierwszej strony rozliczenia Wnioskodawcy podatku dochodowego od osób fizycznych za ubiegły rok gdzie wskazano Miasto Sulejówek jako miejsce zamieszkania albo zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty ze wskazaniem Miasta Sulejówek jako miejsca zamieszkania albo zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające fakt niezłożenia zeznania podatkowego ze względu na nieosiągnięcie dochodu za rok ubiegły, z jednoczesną informacją o zarejestrowaniu w Urzędzie Skarbowym, ze wskazaniem Miasta Sulejówek jako miejsca zamieszkania,
 • informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

 

Dodatkowe informacje:

 1. Wniosek należy złożyć przed wykonaniem zabiegu sterylizacji/kastracji.
 2. Z dofinansowania mogą skorzystać właściciele kotów, będący osobami fizycznymi, zamieszkującymi na terenie Miasta Sulejówek, którzy przy rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych za rok ubiegły, wskazali Miasto Sulejówek jako miejsce zamieszkania.
 3. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku udzielana będzie promesa. Promesa gwarantuje zwrot kwoty w wysokości 100 zł po przedstawieniu imiennej faktury/rachunku za wykonany zabieg.
 4. Zabieg należy wykonać w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania promesy w dowolnym gabinecie weterynaryjnym. Fakturę/rachunek należy przedłożyć w terminie 7 dni od dnia wykonania zabiegu.
 5. Niewykonanie zabiegu w terminie, o którym mowa wyżej, skutkować będzie koniecznością złożenia nowego wniosku.
 6. Dofinansowania udzielane będą do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel, jednak nie później niż do 30 listopada bieżącego roku. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności złożenia.
 7. Właściciel zwierzęcia może wystąpić o dofinansowanie zabiegu sterylizacji lub kastracji maksymalnie jednego kota.

 

Opłata skarbowa:

Nie dotyczy

 

Czas załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągi 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

 

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XXIX/339/2021 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Sulejówek na rok 2021”

 • autor: Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami
 • autor: Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie