Miasto Sulejówek

Nawigacja

Menu

MIESZKANIEC

Treść strony

DOFINANSOWANIE DO CZIPOWANIA,  STERYLIZACJI, KASTRACJI KOTÓW I PSÓW DOMOWYCH

DOFINANSOWANIE

DO CZIPOWANIA,  STERYLIZACJI, KASTRACJI

KOTÓW I PSÓW DOMOWYCH

 

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta Sulejówek

ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

pok. nr 1 (parter)

 

Miejsce załatwienia sprawy i odbioru dokumentów:

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami

ul. Reymonta 43 (wejście od ul. Gdańskiej), 05-070 Sulejówek

pokój nr 120, tel. (22) 76 06 255

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udzielenie dofinansowania wykonania zabiegów czipowania oraz sterylizacji lub kastracji kotów i psów wraz z załącznikami:

1)      kopia książeczki kota/psa lub inny dokument potwierdzający szczepienie przeciwko wściekliźnie,

2)      kopia pierwszej strony rozliczenia Wnioskodawcy podatku dochodowego od osób fizycznych za ubiegły rok gdzie wskazano Miasto Sulejówek jako miejsce zamieszkania
albo
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty ze wskazaniem Miasta Sulejówek jako miejsca zamieszkania
albo
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające fakt niezłożenia zeznania podatkowego ze względu na nieosiągnięcie dochodu za rok ubiegły, z jednoczesną informacją o zarejestrowaniu w Urzędzie Skarbowym, ze wskazaniem Miasta Sulejówek jako miejsca zamieszkania.

 

Dodatkowe informacje:

1.       Miasto pokrywa 100% kosztów wykonania zabiegu czipowania, sterylizacji lub kastracji psów/kotów domowych.

2.       Nabór wniosków trwa do 20 września 2024 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności złożenia.

3.       Ostatecznym terminem wykonania zabiegu jest 30 września 2024 r.

4.       Do ubiegania się o dofinansowania, uprawnieni są właściciele psów i kotów, będący osobami fizycznymi, zamieszkującymi na terenie Miasta Sulejówek, którzy przy rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych za rok ubiegły, wskazali Miasto Sulejówek jako miejsce zamieszkania.

5.       Dofinansowanie udzielane będzie na podstawie wniosku złożonego przed wykonaniem zabiegu czipowania, sterylizacji lub kastracji kota/psa. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, wydane zostanie skierowanie na zabieg. 

6.       Zabieg należy wykonać w terminie 21 dni od dnia otrzymania skierowania. Niewykonanie zabiegu w terminie, skutkuje koniecznością złożenia nowego wniosku.

7.       Właściciel zwierzęcia może wystąpić o dofinansowanie zabiegu czipowania, sterylizacji lub kastracji maksymalnie jednego kota i jednego psa. Dla każdego zwierzęcia należy złożyć odrębny wniosek.

8.       Zwierzęta poddawane zabiegowi sterylizacji lub kastracji, które nie zostały wcześniej oznakowane mikroczipem, podlegają obowiązkowemu oznakowaniu za pomocą mikroczipu bezpośrednio przed wykonaniem zabiegu. W przypadku braku zgody właściciela na oznakowanie zwierzęcia, koszt zabiegu sterylizacji lub kastracji nie zostanie pokryty przez Miasto Sulejówek. 

9.       Zabiegi przeprowadzane będą w Gabinecie Weterynaryjnym Maciej Wocial z siedzibą przy ul. Słowackiego 29, 05-071 Sulejówek. Miasto nie zwraca oraz nie pokrywa kosztów zabiegów, wykonanych w innych gabinetach weterynaryjnych.

 

Opłata skarbowa:

Nie dotyczy

 

Czas załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągi 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

 

Podstawa prawna:

Uchwała nr LXIX/720/2024 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Miasta Sulejówek na 2024 rok”

Zarządzenie Nr BBM.0050.113.2024 z dnia 3 czerwca 2024 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dofinansowań do wykonania zabiegów czipowania oraz sterylizacji lub kastracji kotów i psów z terenu Miasta Sulejówek w 2024 r.”.

 

 

  • autor: Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami
  • autor: Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie