Miasto Sulejówek

Nawigacja

Treść strony

Oficjalne otwarcie Dziennego Domu "Senior + " w Sulejówku

              Oficjalne otwarcie Dziennego Domu "Senior + " w Sulejówku

            W środę 4 marca 2020 r. odbyło się oficjalne otwarcie Dziennego Domu "Senior +" w Sulejówku, placówki powstałej  w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015-2020, włączonej w strukturę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

            W spotkaniu wzięli udział znakomici goście: P. Maria Koc Senator RP, P. Teresa Wargocka Poseł na Sejm RP, P. Sylwia Boratyńska w imieniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,  przedstawiciel Ministra Cyfryzacji, P. Sylwester Dąbrowski Wicewojewoda Mazowiecki,  Wiceprzewodnicząca Rady Miasta p. Halina Wysocka, Członek Rady  Miasta P. Dariusz Galiński,  P.  Wasielkiewicz Elżbieta Członek Rady Powiatu Mińskiego, Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych, P. Elżbieta Krzak - Prezes Stowarzyszenia Klub Seniorów w Sulejówku, przedstawiciele Wydziału Inwestycji, Środowiska i Gospodarki Komunalnej  Urzędu Miasta, P. Małgorzata Lubecka, inne zaprzyjaźnione osoby. Gospodarzami byli P. Burmistrz Miasta Arkadiusz Śliwa, Wiceburmistrz Remigiusz Górniak, Sekretarz Miasta P. Hanna Stefaniuk, uczestnicy Dziennego  Domu "Senior +", kadra ośrodka wsparcia z Kierownikiem Ewą Ryszewską, P. Teresa Kośnik Dyrektor MOPS, P. Beata Kozak Michalska Zastępca Dyrektora MOPS.

            Najcenniejsza  na uroczystości była obecność seniorów.

            Tematem przewodnim spotkania było podkreślenie znaczenia  wszelkich inicjatyw i działań na różnych poziomach: gminnym, wojewódzkim, krajowym w zakresie polityki senioralnej.

            W czasie uroczystych przemówień  nie zabrakło słów podziękowania dla wszystkich, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się do powstania ośrodka wsparcia tak ważnego dla seniorów. Prelegenci  z serdecznością życzyli uczestnikom Domu zdrowia, zadowolenia z  oferty placówki, realizacji pasji i zainteresowań  a także możliwości działań na rzecz innych. Na zakończenie wystąpień Seniorka P. Warda Władysława zaprezentowała ułożony przez siebie wiersz.

         Dopełnieniem otwarcia placówki było uroczyste przecięcie wstęgi. Ksiądz Proboszcz z Parafii   poświęcił lokal i odmówił modlitwę za pomyślność działania domu.

            W części artystycznej "Młodzieżówka z Sulejówka" z werwą zaprezentowała rytmiczne przeboje, ku zadowoleniu publiczności. Nie zabrakło też upominków.  Rada Miasta Sulejówek sprezentowała profesjonalny odkurzacz wzbogacając wyposażenie placówki,  P.  Wasielkiewicz Elżbieta podarowała okazałą płaskorzeźbę anioła, P. Sylwia Boratyńska z MRPiPS wręczyła tematyczne upominki. Seniorzy razem z kadrą placówki przygotowali własnoręcznie uszyte maskotki w kształcie kury i zająca, pięknie opakowane, przeznaczone w   prezencie dla przybyłych gości.

            Spotkanie zakończyło się kawą, herbatą, słodkim poczęstunkiem: deserami i tortem przyozdobionym adekwatnie do podejmowanej tematyki. Nie zabrakło też wody z owocami przygotowanymi niezawodnie przez pracowników Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.   

            Dzienny Dom "Senior +" w Sulejówku przy Pl. Czarnieckiego 46 działa już od stycznia 2020 r., w godzinach od 8 do 16. Koszt utworzenia i wyposażenia  placówki w ub. roku wyniósł 343.055 zł., w tym 225.000 zł. dotacji z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. W ofercie są usługi: edukacyjne, kulturalno-oświatowe, aktywności ruchowej/kinezyterapii, sportowo-rekreacyjne, terapii zajęciowej, aktywizacji społecznej i międzypokoleniowej,  socjalne, w tym gorący posiłek, inne formy dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników.  W Dziennym Domu "Senior+" seniorzy nawiązują relacje społeczne, realizują swoje talenty, rozwijają  formy samopomocy. Na co dzień spotykają się z życzliwością i obecnością drugiego człowieka, co stanowi najlepsze lekarstwo na osamotnienie i monotonne dni nie tylko w jesieni życia.

                                                                                             

                                                                                                     

 • autor: Teresa Kośnik
 • DSC_0019
 • DSC_0022
 • DSC_0030
 • DSC_0032
 • DSC_0037
 • DSC_0043
 • DSC_0047
 • DSC_0053
 • DSC_0055
 • DSC_0062
 • DSC_0063
 • DSC_0067
 • DSC_0069
 • DSC_0070
 • DSC_0073
 • DSC_0080
 • DSC_0082
 • DSC_0085
 • DSC_0104
 • DSC_0109
 • DSC_0112
 • DSC_0116
 • DSC_0123
 • DSC_0129
 • DSC_0130
 • DSC_0131
 • DSC_0142
 • DSC_0143
 • DSC_0156
 • DSC_0169
 • DSC_0174

Wstecz

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie