Miasto Sulejówek

Nawigacja

Treść strony

82. rocznica pacyfikacji Mieszkańców Długiej Szlacheckiej, Zorzy, Cechówki i Miłosny

15 września 2021 r.  pod pomnikiem Ofiar II Wojny Światowej w Sulejówku odbyła się uroczystość upamiętniająca ofiary zbrodniczej pacyfikacji ludności Długiej Szlacheckiej, Zorzy, Cechówki i Miłosny, dokonanej przez niemiecki Wehrmacht 15 września 1939 r. Wymordowano wtedy łącznie prawie sto osób, stałych mieszkańców tych miejscowości oraz nieznanych z nazwisk uchodźców. Pomnik Ofiar II Wojny Światowej stał się także symbolem wojennej ofiary innych mieszkańców gminy Sulejówek: żołnierzy broniących Ojczyzny we wrześniu 1939 r., obywateli narodowości żydowskiej, którzy mieszkali głównie w Cechówce w liczbie około tysiąca i ulegli całkowitej zagładzie w niemieckich obozach śmierci, oficerów z Sulejówka, którzy trafili do radzieckich łagrów i zostali wymordowani na nieludzkiej ziemi, żołnierzy Armii Krajowej i innych oddziałów konspiracyjnych działających w Sulejówku i okolicach, harcerzy „Szarych Szeregów” uczestniczących w Powstaniu Warszawskim oraz żołnierzy z gminy Sulejówek walczących na wszystkich wojennych frontach Wschodu i Zachodu.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w intencji zamordowanych 15 września 1939 r. jak i poległych w czasie II wojny światowej Mieszkańców naszego miasta, którą odprawił ks. Zbigniew Wróblewski wikariusz z parafii NMP Matki Kościoła w Sulejówku. Po mszy Burmistrz Arkadiusz Śliwa w wystąpieniu nawiązał do tragicznych wydarzeń sprzed 82 lat.  Głównym punktem uroczystości był Apel Pamięci odczytany przez ppor. Beatę Kozakiewicz-Roguską z 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki. Następnie Kompania Honorowa 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki pod dowództwem ppor. Grzegorza Dragulskiego oddała trzykrotną salwę honorową. Na zakończenie uroczystości długi orszak gości, władz samorządowych, sulejóweckich instytucji i organizacji złożył pod pomnikiem wiązanki i kwiaty. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta Akord pod dyrekcją mjr Edwarda Myśliwczyka.

15 września 2021 r.  pod pomnikiem Ofiar II Wojny Światowej w Sulejówku pamięć poległych uczcili przedstawiciele władz samorządowych, kombatanci, służby mundurowe, poczty sztandarowe, harcerze, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele oświaty i kultury, środowiska patriotyczne, dzieci i młodzież sulejóweckich szkół oraz mieszkańcy Sulejówka.

 • autor: Stanowisko ds. Promocji i Kultury
 • 15.09.2021 (1)
 • 15.09.2021 (10)
 • 15.09.2021 (11)
 • 15.09.2021 (12)
 • 15.09.2021 (13)
 • 15.09.2021 (14)
 • 15.09.2021 (15)
 • 15.09.2021 (16)
 • 15.09.2021 (17)
 • 15.09.2021 (18)
 • 15.09.2021 (19)
 • 15.09.2021 (2)
 • 15.09.2021 (20)
 • 15.09.2021 (21)
 • 15.09.2021 (22)
 • 15.09.2021 (23)
 • 15.09.2021 (24)
 • 15.09.2021 (25)
 • 15.09.2021 (26)
 • 15.09.2021 (27)
 • 15.09.2021 (28)
 • 15.09.2021 (29)
 • 15.09.2021 (3)
 • 15.09.2021 (30)
 • 15.09.2021 (31)
 • 15.09.2021 (32)
 • 15.09.2021 (33)
 • 15.09.2021 (34)
 • 15.09.2021 (35)
 • 15.09.2021 (36)
 • 15.09.2021 (37)
 • 15.09.2021 (38)
 • 15.09.2021 (39)
 • 15.09.2021 (4)
 • 15.09.2021 (40)
 • 15.09.2021 (41)
 • 15.09.2021 (42)
 • 15.09.2021 (43)
 • 15.09.2021 (44)
 • 15.09.2021 (45)
 • 15.09.2021 (46)
 • 15.09.2021 (47)
 • 15.09.2021 (48)
 • 15.09.2021 (49)
 • 15.09.2021 (5)
 • 15.09.2021 (50)
 • 15.09.2021 (51)
 • 15.09.2021 (6)
 • 15.09.2021 (7)
 • 15.09.2021 (8)
 • 15.09.2021 (9)

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie