Miasto Sulejówek

Nawigacja

Treść strony

  • gov.pl_info

Bezpłatna pomoc doradcza i językowa dla uchodźców z Ukrainy / Безкоштовні консультування та мовна допомога для біженців з України

Osoby uciekające przed wojną w Ukrainie mogą liczyć na bezpłatną pomoc. Fundacja ADRA Polska w partnerstwie z organizacją CARE otworzyła w Warszawie Centrum Integracyjne dla Cudzoziemców. Placówka oferuje pomoc informacyjną i prawną, wsparcie doradcy zawodowego i psychologa, lekcje języka polskiego, opiekę nad dziećmi na czas konsultacji a nawet masaż odstresowujący.


Особи, що втікають від війни в Україні, можуть розраховувати на безкоштовну допомогу. Фонд ADRA Polska у співпраці з організацією CARE відкрив у Варшаві Інтеграційний центр для іноземців. Осередок пропонує інформаційну і юридичну допомогу, підтримку спеціаліста з питань працевлаштування та психолога, уроки польської мови, догляд за дітьми під час консультування та навіть масаж для зняття стресу.
  • licznik_27.06.22

Bezpłatna pomoc psychologiczna i informacyjna dla uchodźców z Ukrainy i osób im pomagających

Osoby uciekające przed wojną w Ukrainie oraz osoby im pomagające – np. wolontariusze i osoby goszczące uchodźców – mogą liczyć na bezpłatną pomoc. Portal GrupaWsparcia.pl wraz z Fundacją ADRA Polska i Polskim Towarzystwem Logoterapii i Noo-Psychosomatyki (PTLiNPS) uruchomił HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl – platformę z całodobowym czatem oraz telefonem wsparcia, na których można uzyskać wsparcie psychologiczne i informacyjne. Pomoc dostępna jest w języku ukraińskim, polskim i angielskim

Broszura informacyjna - nt. Polski w zakresie obejmowania ochroną czasową wysiedleńców z terytorium Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym

Brytyjskie programy przygotowane dla uchodźców z Ukrainy

Ambasada Brytyjska w Warszawie zwraca się prośbą o pomoc w rozpowszechnieniu materiałów informacyjnych odnośnie brytyjskich programów przygotowanych dla uchodźców z Ukrainy. Program Rodziny Ukrainy i Program Domy dla Ukrainy – zostały przez Wielką Brytanię rozpowszechnione w Internecie, ale chcąc dotrzeć do szerszego grona odbiorców chcieliby oni dostarczyć papierowe materiały informacyjne na temat programów do uchodźców w Polsce.

Bezpłatny kurs dla ukraińskich nauczycieli matematyki

Rekrutacja na bezpłatny zdalny kurs dla ukraińskich nauczycieli matematyki. W programie m.in. zajęcia z języka polskiego, polskiej podstawy programowej i pracy wychowawczo-psychologicznej. Kurs ten może ułatwić zatrudnienie w oświacie w przyszłym roku szkolnym. Warunkiem udziału jest znajomość języka polskiego na poziomie A2.
https://szkolaedukacji.pl/kurs-dla-ukrainskich-nauczycieli-matematyki/

MOPS - Pomoc dla obywateli Ukrainy

Możliwość wyjazdów ukraińskich uchodźców do Wielkiej Brytanii

MAPA DROGOWA POMOCY DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY W SULEJÓWKU:

MAPA DROGOWA POMOCY DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY W SULEJÓWKU
POMOC FINANSOWA DLA UCHODŹCÓW – 51 8019 0000 2005 8006 1339 0116

Wnioski o nadanie numeru PESEL dla obywateli UKRAINY / Заява про присвоєння номера PESEL у зв’язку з конфліктом в Україні

Wnioski o nadanie numeru PESEL dla obywateli UKRAINY  będą przyjmowane od  16 marca 2022 r. w godzinach pracy urzędu na wyznaczonych stanowiskach. Wizyta w urzędzie możliwa jest  wyłącznie po uprzedniej rezerwacji  wizyty.            Dzienna liczba przyjmowanych wniosków jest ograniczona.

 Aby zarezerwować wizytę należy pobrać w Urzędzie Miasta Sulejówek w Biurze Obsługi Klienta (parter) ul. Dworcowa 55, bilet wskazujący kolejność i godzinę planowanej wizyty.

Jeden bilet wydawany jest dla 1 osoby, np. mama z 2 dzieci pobiera 3 bilety. 

W celu sprawnej obsługi przyjdź na umówioną wizytę punktualnie, jeżeli to możliwe z wypełnionym wnioskiem. Odpowiednie formularze i informacje można  uzyskać pod adresem : https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil-zaufany--usluga-dla-obywateli-ukrainy

Prosimy o przynoszenie oryginałów i  kserokopii dokumentów.

Jeżeli rezygnujesz z wizyty odwołaj ją pod numerem telefonu 22 76 06 201.

НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ / WYPŁATa JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO

Муніципальний центр соціальної опіки в Sulejówku, вул.  Świętochowskiego 4

 

 повідомляє, що допомога   на підставі ст. 31 пкт. 1 Закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави - НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ  надаватимуться з понеділка по п'ятницю:

 Понеділок - 8.30 - 16.30

 вівторок - четвер - 8.30 - 15.30

 П'ятниця - 8.30 - 14.30

 контактний телефон: 22 783-59-49

 пошта: mops@list.pl

 

 Для осіб, які подають заяви з 16.03.2022 р. по 31.03.2022 р., очікувана дата сплати – 06.04.2022 р. (стосується заяв, що отримали позитивний розгляд).

  Спосіб зняття: переказ на рахунок у польському банку або в касі Bank Spółdzielczy в  Sulejówku, вул.  Bema 2H: понеділок 9.00-18.00, вівторок-четвер 8.00-16.00, п'ятниця 8.00-15.00.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku ul. Świętochowskiego 4

informuje, że pomoc na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO będzie realizowana od  poniedziałku do piątku w godzinach:

Poniedziałek- 8.30 – 16.30

wtorek- czwartek – 8.30  - 15.30

piątek – 8.30 – 14.30

tel. kontaktowy : 22 783-59-49

mail: mops@list.pl

Dla osób które złożą wnioski od 16.03.2022 r. do 31.03.2022 r.  przewidywany termin wypłaty wyznacza się na dzień 06.04.2022 r (dotyczy wniosków pozytywnie rozpatrzonych ).

Sposób wypłaty: przelew na polskie konto bankowe lub w kasie Banku Spółdzielczego w Sulejówku, ul. Bema 2H w  godzinach : poniedziałek 9.00- 18.00, wtorek-czwartek 8.00-16.00, piątek 8.00-15.00.

Uzyskaj numer PESEL oraz profil zaufany – usługa dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 

Uzyskaj numer PESEL oraz profil zaufany – usługa dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 

Ulotka informacyjna dla Uchodźców z Ukrainy

Ulotka informacyjna dla Uchodźców z Ukrainy przygotowana przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

ZARZĄDZENIE NR 294/2022 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

ZARZĄDZENIE NR 294/2022 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z 26 lutego 2022 r. w sprawie nieodpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawę dla obywateli Ukrainy

Bezpłatna pomoc prawna dla ofiar wojny na Ukrainie

W obliczu wojny na Ukrainie i dramatu niewinnych ludzi, którzy są jej ofiarami, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie oraz wszystkie Izby Adwokackie w Polsce uruchomiły bezpłatną pomoc prawną dla ofiar wojny na Ukrainie.

„Razem Możemy Więcej" - Program Aktywizacyjny dla Cudzoziemców na lata 2022-2023

uprzejmie informuję, że w dniu 25 lutego br. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs ofert „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”, który jest pierwszą odsłoną Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców przewidzianego na lata 2022–2025.

Ważne informacje dla obywateli Ukrainy, którzy wjechali do Polski samochodami

Każdy pojazd, który porusza się po polskich drogach, musi mieć obowiązkowe ubezpieczenie OC. Wjeżdżając do Polski z Ukrainy samochodem na ukraińskiej rejestracji, obywatel Ukrainy powinien skorzystać z...

Informacja o oświacie, świetlicach i zajęciach integracyjnych dla uchodźców

Informacja o oświacie, świetlicach i zajęciach integracyjnych dla uchodźców

Punkt informacyjno-kontaktowy - Powiatowy Urząd Pracy

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Mińsku Mazowieckim uruchomiony został Punkt informacyjno-kontaktowy dla obywateli Ukrainy poszukujących zatrudnienia. Pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem ww.  oraz poszukujących pracy zapraszamy do kontaktu...

Pismo Ambasady Ukraińskiej

Pismo Ambasady Ukraińskiej

Możesz otrzymać wsparcie dla rodziny z ZUS

Masz pod opieką dziecko, które przybyło z Ukrainy po 23 lutego? Możesz otrzymać wsparcie dla rodziny z ZUS

Cykl spotkań informacyjnych dla obywateli Ukrainy

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim i Miasto Sulejówek zaprasza na cykl spotkań informacyjnych skierowanych do obywateli Ukrainy przebywających na terenie powiatu mińskiego. W ramach spotkań pracownicy urzędu przekażą informacje m. in. na temat: lokalnego rynku pracy, aktualnych ofert pracy, usług i instrumantów aktywizacji zawodowej świadczonej przez urząd pracy, sporządzania dokumentów aplikacyjnych.

Ulotka informacyjna Ambasady Brytyjskiej

Ulotka informacyjna odnośnie brytyjskich programów przygotowanych dla uchodźców z Ukrainy. Program Rodziny Ukrainy i Program Domy dla Ukrainy.

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie