Miasto Sulejówek

Nawigacja

Treść strony

„Razem Możemy Więcej" - Program Aktywizacyjny dla Cudzoziemców na lata 2022-2023

MINISTERSTWO RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

DEPARTAMENT RYNKU PRACY

ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, tel. +48 22 461 64 00

www.mrips.gov.pl; e-mail: sekretariat.drp@mrips.gov.pl

Warszawa, dnia 25 lutego 2022 r.

DRP-I.72.3.2022.HR

 

 

 

Panie i Panowie

Dyrektorzy Wojewódzkich
i Powiatowych Urzędów Pracy

- wszyscy -

 

 

Dotyczy:  ogłoszonego konkursu w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców.

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w dniu 25 lutego br. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs ofert „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”, który jest pierwszą odsłoną Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców przewidzianego na lata 2022–2025.

W ramach ww. konkursu samorządy, organizacje pozarządowe i instytucje rynku pracy mogą ubiegać się o środki z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową i integrację cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce. W pierwszej edycji programu pomoc skupiona będzie na obywatelach Ukrainy i Afganistanu.

Oferty wraz z oświadczeniami i wszystkimi niezbędnymi załącznikami należy złożyć do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w terminie do 21 marca 2022 r. do godz. 16:00, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Zadania w ramach konkursu powinny być zrealizowane najpóźniej do końca 2023 roku. Na realizację projektów w ramach konkursu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczy kwotę do 40 mln zł.

Zachęcam Państwa serdecznie do udziału w ww. konkursie oraz jednocześnie informuję, że szczegółowe dane nt. przedmiotowej inicjatywy na rzecz wsparcia cudzoziemców, którzy przebywają leganie w naszym kraju dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – link: 40 mln zł na aktywizację cudzoziemców. Ministerstwo Rodziny ogłasza konkurs - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl).

Nienależenie od powyższego w załączeniu przekuję komplet dokumentów dotyczących ww. konkursu („Ogłoszenie”, „Program”, „Regulamin”).

Jednocześnie będę zobowiązana za przekazanie ww. pisma do wiadomości właściwych marszałków województw oraz starostów powiatów.

 

Z poważaniem,

dr Ewa Flaszyńska

Dyrektor

Departamentu Rynku Pracy

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie