Miasto Sulejówek

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁY RADY MIASTA SULEJÓWEK DOTYCZĄCE SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI

1.       Uchwała nr XX/205/2020 Rady Miasta Sulejówek z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sulejówek

http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2020/6553/akt.pdf

2.      Uchwała nr XLVII/503/2022 Rady Miasta Sulejówek z dnia 4.07.2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr XX/206/2020 Rady Miasta Sulejówek z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2022/7759/akt.pdf

 

3.  Uchwała nr XX/207/2020 Rady Miasta Sulejówek z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Sulejówek oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2020/6555/akt.pdf

 

4.      Uchwała nr XX/208/2020 Rady Miasta Sulejówek z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Sulejówek

http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2020/6556/akt.pdf

 

5.      Uchwała nr XX/209/2020 Rady Miasta Sulejówek z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy

http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2020/6557/akt.pdf

 

6.      Uchwała nr XXI/230/2020 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Sulejówek składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2020/7619/akt.pdf

  • autor: Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie