Miasto Sulejówek

Nawigacja

  • Strona główna
  • Start >
  • PROJEKTY EU >
  • OBNIŻENIE POZIOMU NISKIEJ EMISJI I POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA POPRZEZ WYMIANĘ URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH DOMOWYCH NA TERENIE MIASTA SULEJÓWEK >

Menu

MIESZKANIEC

Treść strony

  • FE

 

Miasto Sulejówek zrealizowało program pn.:

„Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Miasta Sulejówek”. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Miasta Sulejówek” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „PRZEJŚCIE NA GOSPODARKĘ NISKOEMISYJNĄ” Działania 4.3 „ REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA” Poddziałania 4.3.1 „OGRANICZANIE ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA I ROZWÓJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W 21 jeden budynkach powstała infrastruktura OZE( łącznie 22 instalacje) obejmujące instalacje fotowoltaiczne w systemie on-grid(15 systemów łącznie), instalacje powietrznych pomp ciepła( 7 systemów, w tym instalacja c.w.u.).

  • autor: Ref. Planowania i Realizacji Projektów

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie