Miasto Sulejówek

Nawigacja

Menu

Wszystkie aktualności

Treść strony

Ogłoszenie o możliwiości zakupu drewna opałowego

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Sulejówek informuje o możliwości zakupu drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew na terenach gminnych. 

Przedmiotem sprzedaży jest drewno ułożone w stosach w ilościach odpowiednio:

 

  1. Drewno liściaste (przewaga drewna dębowego) (sortyment S2A) w ilości 37,86 m3 w stosie (długość kłód 2,5 m), w cenie 215,25 zł/m3 brutto i o wartości 8 149,37 zł brutto.
  2. Drewno liściaste (przewaga drewna dębowego) (sortyment S4) w ilości 28,39 m3  w stosie (długość kłód 2,5 m), w cenie 190,65 zł/m3 brutto i o wartości 5 412,55 zł brutto.
  3. Drewno sosnowe opałowe (sortyment S4) w ilości 27,83 m3 w stosie (długość kłód 2,5 m), w cenie 141,45 zł/m3 brutto i o wartości 3 936,55 zł brutto.
  4. Drewno olchowe opałowe (sortyment S4) w ilości 9,18 m3 w stosie (długość kłód 2,5 m), w cenie 147,60 zł/m3 brutto i o wartości 1 354,97 zł brutto.

 

Podane ceny drewna są zgodne z aktualnym cennikiem Lasów Państwowych

 

Drewno przeznaczone do sprzedaży można oglądać na ul. Paderewskiego 29, po uprzednim umówieniu się telefonicznym z pracownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej                     i Mieszkaniowej pod numerem 22 76 06 240. Podstawę sprzedaży drewna będzie stanowił wniosek w ilościach określonych powyżej. Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Sulejówek przy ul. Dworcowej 55, wyłącznie po wcześniejszym dokonaniu oględzin drewna. Ilość drewna jest ograniczona i o zakupie decyduje kolejność złożonych wniosków wraz z datą i godziną.

Wnioski na zakup drewna można pobrać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Sulejówek przy ul. Dworcowej 55 lub w budynku „B” Urzędu Miasta Sulejówek przy ul. Reymonta 43. Szczegółowe informacje dotyczące warunków sprzedaży drewna można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pok. 103.

Odbiór zakupionego drewna odbywa na koszt nabywcy, wyłącznie po okazaniu dowodu wpłaty oraz na podstawie protokołu.

Zasady sprzedaży drewna określono w Zarządzeniu NR BBM.0050.61.2018 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości będących własnością Miasta Sulejówek.  

 

  • autor: Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Wstecz

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie Polski