Miasto Sulejówek

Nawigacja

Menu

Wszystkie aktualności

Treść strony

 • RAJD_na_wiosennym_szlaku_got_akceptFB.airajd
 • autor: Stanowisko ds. Promocji i Kultury

Zapraszamy do udziału w XII Rajdzie Rowerowym „Na jesiennym szlaku”, który odbędzie się w Sulejówku w niedzielę 19 września 2021 r.

Zapraszamy do udziału w XII Rajdzie Rowerowym „Na jesiennym szlaku”, który odbędzie się w Sulejówku w niedzielę 19 września 2021 r.

Rajd jest imprezą turystyczno-sportową, podczas której zespoły liczące do 8 osób będą miały za zadanie potwierdzić w określonym limicie czasu swoją obecność przy ustawionych w terenie punktach kontrolnych oraz wykonać zadania.

Odprawa startowa w godz. 10.45-12.00, teren przy Stadionie Miejskim w Sulejówku (wjazd od ul. Reymonta, naprzeciwko Komisariatu Policji).

Start Rajdu w godz. 11.30-12.00, teren przy Stadionie Miejskim w Sulejówku, każdy zespół startuje samodzielnie.

Punkty kontrolne czynne w godz. 12.00-15.00.

Zakończenie Rajdu: godz. 15.15, teren przy Stadionie Miejskim w Sulejówku (wjazd od ul. Reymonta, naprzeciwko Komisariatu Policji).

Trasa Rajdu prowadzi po drogach asfaltowych i gruntowych na terenie Miasta Sulejówek.

Każdy z uczestników Rajdu bierze w nim udział na własną odpowiedzialność.

Uczestnicy Rajdu, którzy dokonają zgłoszenia uczestnictwa do dnia 12 września 2021 r. i dotrą do mety otrzymają okolicznościowe medale.

Wśród wszystkich zespołów, które dotrą do mety zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe.

Na zakończenie Rajdu dla wszystkich uczestników zorganizowane zostanie ognisko z pieczeniem kiełbasek.

Udział w Rajdzie jest bezpłatny.

Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać do dnia 12 września 2021 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: rajd@umsulejowek.pl

W tytule maila należy wpisać: „Zgłoszenie XII Rajd Rowerowy Sulejówek 2021”.

Zgłoszenie uczestnictwa musi zawierać następujące informacje:

1) Nazwa zespołu: ...

2) Kapitan zespołu (wyłącznie osoba pełnoletnia):

 1. a) imię i nazwisko: ...
 2. b) wiek:...
 3. c) telefon kontaktowy: ...
 4. d) adres mailowy: ...
 5. e) kod pocztowy i miejscowość zamieszkania:...

3) Członkowie zespołu (nie więcej niż 7 osób):

 1. a) imię i nazwisko: ... , wiek: ...
 2. b) imię i nazwisko: ... , wiek: ...
 3. c) imię i nazwisko: ... , wiek: ...
 4. d) imię i nazwisko: ... , wiek: ...
 5. e) imię i nazwisko: ... , wiek: ...
 6. f) imię i nazwisko: ... , wiek: ...
 7. g) imię i nazwisko: ... , wiek: ...

Przesłanie zgłoszenia uczestnictwa drogą elektroniczną na adres e-mail: rajd@umsulejowek.pl jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku uczestników w związku z organizacją Rajdu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 • autor: Stanowisko ds. Promocji i Kultury

Wstecz

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie Polski