Miasto Sulejówek

Nawigacja

Menu

Wszystkie aktualności

Treść strony

Gminny Punkt Konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”

Gminny Punkt Konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”

 Uprzejmie informujemy, iż Gminny Punkt Konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze” znajduje się w budynku przy ul. Reymonta 43. Jednocześnie ze względu na duże zainteresowanie Programem, zwracamy się z prośbą o wcześniejsze ustalenie daty i godziny konsultacji.

Godziny otwarcia punktu:
Poniedziałek: 13:00-18:00

Piątek:             8:00-13:00
tel. 22 76 06 277
e-mail: czystepowietrze@umsulejowek.pl

ZAKRES DZIAŁANIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO:

– udzielenie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,
– wsparcie w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie,
– pomoc przy rozliczaniu przyznanego dofinansowanie.

Program skierowany jest do osób fizycznych, będących właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.

Dofinansowanie w poziomie podwyższonym skierowane jest do osób fizycznych, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

  1.  1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  2.  2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania z programu „Czyste Powietrze” do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

 

Zaświadczenia dla mieszkańców Sulejówka wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku,                            ul. Świętochowskiego 4. Żądanie można złożyć osobiście, przesłać pocztą albo przez platformę ePUAP. Wzór wniosku dostępny jest również pod adresem: 

https://www.bip.mops.sulejowek.pl/156,program-czyste-powietrze

                                      

Więcej informacji na temat programu znajduje się pod adresem: https://czystepowietrze.gov.pl/

Wstecz

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie Polski