Miasto Sulejówek

Nawigacja

Treść strony

MIESZKANIEC

Stronicowanie

 • Organizacja WTP w okresie około Wszystkich Świętych 2023
  Data: 2023.10.24

  Organizacja WTP w okresie około Wszystkich Świętych 2023

  Uprzejmie informuję, że na naszej stronie jest już zamieszczona informacja na temat obsługi komunikacyjnej rejonów cmentarnych w najbliższym okresie...

 • Biblioteka wzbogaciła się o nowe meble!
  Data: 2023.10.19

  Biblioteka wzbogaciła się o nowe meble!

  Dzięki grantowi przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Miejska Biblioteka Publiczna im. profesora Zbigniewa Wójcika w Sulejówku oraz jej Filia Nr 1 wzbogaciły się o nowe lady biblioteczne, które poprawią funkcjonalność, posłużą lepszej organizacji pracy, bezpieczeństwu danych oraz zwiększą estetykę miejsca.

 • Informacja o obecnym zaangażowaniu robót bitumicznych przy wykonywaniu nakładek
  Data: 2023.10.13

  Informacja - Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

  Informacja o obecnym zaangażowaniu robót bitumicznych przy wykonywaniu nakładek: „Rozpoczęły się prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg gruntowych. Prace zostały zakończone na Ratajewie, Żurawce Nowej i Żurawce Starej. Obecnie sprzęt pracuje w północnej części Miłosnej. W następnej kolejności będzie równana południowa część Miłosnej, Cechówka oraz Zorza”.

   

 • Data: 2023.09.29

  Oświadczenie Burmistrza Miasta Sulejówek

  Burmistrz  Miasta Sulejówek występując w imieniu i na rzecz Zamawiającego tj. Miasta Sulejówek oświadcza, iż rezygnuje z realizacji nie wykonanej części umowy nr CRU.272.145.2021 zawartej w dniu 21.12.2021 roku, tj. zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa parkingu „Parkuj i Jedź”.

 • -
  Data: 2023.09.22

  Sektor IV - Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

  Szanowni Państwo, Referat Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami Urzędu Miasta Sulejówek, prosi o weryfikację posiadanych harmonogramów odbioru odpadów komunalnych dla sektora IV – nowe harmonogramy były roznoszone w styczniu 2023 r. Poniżej dla przypomnienia harmonogram dla sektora IV.

Stronicowanie

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie