Miasto Sulejówek

Nawigacja

Treść strony

Bilet Metropolitalny doładujesz w biletomacie

 Od środy, 1 czerwca Bilety Metropolitalne będzie można doładować we wszystkich automatach biletowych – stacjonarnych i mobilnych. To w sumie ponad 3,2 tys. urządzeń. 

OKIENKO METROPOLITALNE OTWARTE !!

W dniu 2 sierpnia 2018 r. w samo południe Burmistrz Arkadiusz Śliwa oficjalnie otworzył Okienko Metropolitalne, które znajduje się w holu Dworca Sulejówek Miłosna. Tym samym już od dziś osoby płacące podatki w Sulejówku mogą wyrobić sobie Kartę Mieszkańca Sulejówka, która od 1 września uprawniać będzie do dopłat do długookresowych biletów ZTM.

 

Stacjonarny Punkt doładowań biletów metropolitalnych, zlokalizowany przy dworcu PKP Miłosna został zamknięty.
Bilet metropolitalny można doładować w biletomatach ZTM.

Biletomaty ZTM zlokalizowane są:

Sulejówek: przy przejsciu podziemnym od strony ul. Dworcowej

Sulejówek - Miłosna: po prawej stronie wejścia na Dworzec PKP MIłosna


Godziny otwarcia Okienka Metropolitalnego:
Poniedziałek: 16:00 - 19:00
Wtorek:  9:00 - 17:00
Czwartek:  9:00 - 17:00

    

Osoba posiadająca imienny Bilet Metropolitalny powinna każdego roku w terminie do 31 sierpnia okazać w Okienku Metropolitalnym kopię 1 strony zeznania PIT za poprzedni rok, na której widnieje adres zamieszkania w naszym mieście oraz potwierdzenie wysłania PITu. W przeciwnym razie od 1 września bilet zostanie usunięty z systemu.

 

Aby uzyskać Bilet należy:

  1. Wypełnić wniosek wraz z oświadczeniami (dostępny w Okienku, wersja elektroniczna poniżej)
  2. Okazać dowód osobisty
  3. Okazać 1 stronę deklaracji PIT za rok ubiegły, w której widnieje adres w Sulejówku, oraz  potwierdzenie uprawnień do dopłat (szczegóły w Regulaminie)

 

UWAGA !!!

NIE TRZEBA PRZYNOSIĆ ZE SOBĄ ZDJĘCIA, ZDJĘCIE JEST WYKONYWANE NA MIEJSCU PRZEZ PRACOWNIKA URZĘDU MIASTA ZA POMOCĄ KAMERY INTERNETOWEJ !!!

 

Osoby posiadające bilet już od 14 sierpnia 2018 r. będą mogły opłacić go w Punktach Obsługi Pasażerów ZTM w cenie:

 

Bilet normalny ulgowy
30-dniowy 120 zł 60 zł
90-dniowy 330 zł 165 zł


Bilet będzie można aktywować od 1 września 2018 r.

Bilet dotyczy przejazdów SKM i KM w granicach Sulejówka oraz planowanymi autobusami lokalnymi w Sulejówku.

 

Zarządzenie NR BBM.0050.13.2020 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 21.01.2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydawania Karty Mieszkańca Sulejówka uprawniającej mieszkańców Miasta Sulejówek do dopłat na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego

 

Uchwała Nr LIX/511/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie dopłat do cen biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m. st. Warszawę.

 

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie