Miasto Sulejówek

Nawigacja

Menu

MIESZKANIEC

Treść strony

ZAŚWIADCZENIE O BRAKU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO / REWITALIZACJI / PRZEZNACZENIU DO ZALESIENIA

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Obsługi Klienta, ul. Dworcowa 55 (pok. nr 1- parter) 

Miejsce załatwienia sprawy i odbioru dokumentów:

Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Reymonta 43 (wejście od ul. Gdańskiej), tel. 22 76-06-265, pokój nr 111 

Wymagane dokumenty:

wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia, że działka położona jest na terenie, na którym nie obowiązuje aktualny plan zagospodarowania przestrzennego / informacji czy działka położona jest w obszarze zdegradowanym, na obszarze rewitalizacji lub Specjalnej Strefie Rewitalizacji / czy działka jest przeznaczona do zalesienia na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dodatkowe informacje:

brak

Opłaty:

Opłata skarbowa - 17 zł

 

Bank Spółdzielczy w Halinowie

52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

Czas załatwiania sprawy:

7 dni od złożenia wniosku

Tryb odwoławczy:  

brak

Podstawa prawna: 

Art. 217 Kodeksu postępowania administracyjnego, Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Metryka: 

Opracowała: Agata Pełka
Sprawdziła: Anna Bączyk – Kierownik
Zatwierdził: Arkadiusz Śliwa – Burmistrz Miasta

  • autor: Ref. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Formularze do pobrania:

  • autor: Ref. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie