Miasto Sulejówek

Nawigacja

Menu

Wszystkie aktualności

Treść strony

Ogłoszenia o zakupie drewna opałowego

OGŁOSZENIE

 Burmistrz Miasta Sulejówek informuje o możliwości zakupu drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew na terenach gminnych. 

Przedmiotem sprzedaży jest drewno ułożone w stosach w ilościach odpowiednio:

 

Stos II - Drewno sosnowe (sortyment S2AP) w ilości 22,11 m3 w stosie (długość kłód 2,5 m) i o wartości  3 263,44 zł brutto.

Stos III – Drewno sosnowe (sortyment S2AP) w ilości 23,88 m3 w stosie (długość kłód 2,5 m) i o wartości 3 524,69 zł brutto.

Podane ceny drewna są pomniejszone o 50 % w stosunku do cen z aktualnego cennika Lasów Państwowych.(*)

 

Drewno przeznaczone do sprzedaży można oglądać na ul. Okuniewskiej 2B, jedynie po uprzednim umówieniu się telefonicznym z pracownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pod numerem 22 76 06 240. Podstawę sprzedaży drewna będzie stanowił wniosek w ilościach określonych powyżej. Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Sulejówek przy ul. Dworcowej 55, wyłącznie po wcześniejszym dokonaniu oględzin drewna. Ilość drewna jest ograniczona i o zakupie decyduje kolejność złożonych wniosków wraz z datą i godziną.

Wnioski na zakup drewna można pobrać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Sulejówek przy ul. Dworcowej 55 lub w budynku „B” Urzędu Miasta Sulejówek przy ul. Reymonta 43. Szczegółowe informacje dotyczące warunków sprzedaży drewna można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pok. 103.

Odbiór zakupionego drewna odbywa na koszt nabywcy, wyłącznie po okazaniu dowodu wpłaty oraz na podstawie protokołu.

(*)Zasady sprzedaży drewna określono w Zarządzeniu NR BBM.0050.7.2021 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości będących własnością Miasta Sulejówek.  

  • autor: Ref. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Wstecz

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie