Miasto Sulejówek

Nawigacja

Menu

Wszystkie aktualności

Treść strony

Usługa teleopieki - program PFRON

Szanowni Mieszkańcy!

Uprzejmie informujemy, że na wniosek Burmistrza Miasta Sulejówek  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Modułu IV Programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi." sfinansował na kwotę 48.276 zł. usługę teleopieki dla 30 niepełnosprawnych mieszkańców miasta.

Zadanie od dnia 1 grudnia 2021 r. jest realizowane  przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku

Kto może uzyskać wsparcie?

- osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne ( np. z ZUS, KRUS), szczególnie samotnie gospodarujące ( lub pozostających w gospodarstwie domowym z osobami pracującymi zawodowo), których stan zdrowia wymaga stałego monitorowania.     

Na czym polega wsparcie w formie teleopieki ?

Usługę zapewnia opaska telemedyczna i system opieki całodobowej z przyciskiem SOS.

Usługa teleopieki będzie  świadczona całodobowo przez 7 dni w tygodniu przez 24 miesiące.   

Opaska wykonana jest z wodoodpornego materiału,  prosta w obsłudze.

Jakie funkcje posiada opaska telemedyczna?                             

 • przypomnienie o konieczności zażycia leków,
  ● pomiar rytmu serca z funkcją wykrycia zaburzeń,
  ● pomiar temperatury skóry,
  ● detekcja omdleń i odnotowania upadku,
  ● wskazanie lokalizacji,
  ● czujnik, czy opaska jest założona,
  przycisk SOS, umożliwiający szybkie wezwanie pomocy.

 Opaski telemedyczne z funkcją monitorowania przez 24 miesiące  (w cenie 1.609,20 zł. za 1 szt. ) zostaną przekazane beneficjentom bezpłatnie.

Liczy się kolejność zgłoszeń!

Zgłoszenia należy kierować do pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku.

Koordynator: Katarzyna Wybranowska: tel.( 22) 783 59 49 w 27

               Tel. kom.. 606 145 195,         e-mail: mops@list.pl

 

Więcej informacji w Regulaminie realizacji Modułu IV Programu "Pomoc osobom niepełno- sprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi." przyjętego zarządzeniem Dyrektora MOPS w Sulejówku nr OR.021.18/2021 z dnia 13 grudnia 2021 – na stronie bip.mopssulejowek.pl

 • autor: MOPS

Wstecz

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie Polski