Miasto Sulejówek

Nawigacja

Treść strony

Oświadczenie Burmistrza Miasta Sulejówek

 Sulejówek  29.09.2023 r.

Potencjalni spadkobiercy

Pana Piotra Waryło

 

Oświadczenie

Burmistrz  Miasta Sulejówek występując w imieniu i na rzecz Zamawiającego tj. Miasta Sulejówek oświadcza, iż rezygnuje z realizacji nie wykonanej części umowy nr CRU.272.145.2021 zawartej w dniu 21.12.2021 roku, tj. zadania inwestycyjnego p.n. Budowa parkingu „Parkuj i Jedź”.

Przedmiotowe oświadczenie uzasadnione jest tym, iż do dnia złożenia niniejszego oświadczenia nie został ustanowiony zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwa Usługi Ogólnobudowlane Piotr Waryło z siedzibą w  Halinowie przy ul. Jaworowa 56.

Urząd Miasta w Sulejówku nie otrzymał również informacji o stwierdzeniu nabyciu spadku po Piotrze Waryło właściciela firmy Usługi Ogólnobudowlane Piotr Waryło.

Przedmiotową inwestycję firma Usługi Ogólnobudowlane Piotr Waryło powinna wykonać do 20 sierpnia 2023 roku. Z uwagi na dofinansowanie ze środków zewnętrznych wykonanie inwestycji i jej rozliczenie powinno nastąpić do 15 grudnia 2023 roku. Z tego powodu dalsze oczekiwanie na potencjalną kontynuację umowy przez firmę Usługi Ogólnobudowlane Piotr Waryło może skutkować utratą dotacji na przedmiotowy cel.

  • autor: Ref. Planowania i Realizacji Projektów

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie