Miasto Sulejówek

Nawigacja

Treść strony

Biblioteka wzbogaciła się o nowe meble!

Dzięki grantowi przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Miejska Biblioteka Publiczna im. profesora Zbigniewa Wójcika w Sulejówku oraz jej Filia Nr 1 wzbogaciły się o nowe lady biblioteczne, które poprawią funkcjonalność, posłużą lepszej organizacji pracy, bezpieczeństwu danych oraz zwiększą estetykę miejsca. Dodatkowo, dbając o przestrzeń dla najmłodszych, zakupione zostały mobilne biblioteczki. Dzięki nim mali czytelnicy będą mieli możliwość samodzielnego i bezpiecznego korzystania z księgozbioru przy jednoczesnym wyeksponowaniu książek, po które dzieci samodzielnie mogą teraz sięgać. Z pewnością pomoże to także w podejmowanie pierwszych czytelniczych wyborów.

„Wzmocnij Swoje Otoczenie” to program grantowy skierowany do mieszkańców terenów, na których Polskie Sieci Elektroenergetyczne prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą infrastrukturę. Celem programu jest wsparcie projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu. Jego idea jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę.

W pięciu edycjach programu, PSE przyznały już ponad 800 grantów o łącznej wartości 16 mln złotych. Szczegółowe informacje o programie i jego organizatorze dostępne są na stronach internetowych https://www.wzmocnijotoczenie.pl,

https://www.energetycznykompas.pl