Miasto Sulejówek

Nawigacja

Treść strony

Oświadczenie Burmistrza Miasta Sulejówek

                                                                                                          Sulejówek  24.10.2023 r.

 

Oświadczenie

Burmistrz  Miasta Sulejówek występując w imieniu i na rzecz Zamawiającego tj. Miasta Sulejówek oświadcza, iż na podstawie art. 635 w zw. z art. 656 kc. odstępuje  od umowy o roboty budowlane nr CRU.272.145.2021 zawartej w dniu 21.12.2021 roku dotyczącej  zadania inwestycyjnego p.n. Budowa parkingu „Parkuj i Jedź”.

Przedmiotowa inwestycja, zgodnie z obowiązującym aneksem nr 3 do umowy CRU.272.145.2021 zawartej w dniu 21.12.2021 powinna być zakończona do 20.08.2023 roku.

Przedmiotowe oświadczenie uzasadnione jest tym, iż do dnia złożenia niniejszego oświadczenia nie został ustanowiony zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwa Usługi Ogólnobudowlane Piotr Waryło z siedzibą w  Halinowie przy ul. Jaworowa 56 , który mógłby wyrazić swoje stanowisko w sprawie przedmiotowej umowy.

Urząd Miasta w Sulejówku nie otrzymał również informacji o stwierdzeniu nabyciu spadku po Piotrze Waryło właściciela firmy Usługi Ogólnobudowlane Piotr Waryło.

Dalsze oczekiwanie na potencjalną kontynuację umowy skutkować może utratą części bądź całości wszystkich  pozyskanych dotacji na ten cel.

  • autor: Ref. Planowania i Realizacji Projektów

Wstecz

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie