Miasto Sulejówek

Nawigacja

Treść strony

Konkurs plastyczny „List do Świętego Mikołaja”

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym „List do Świętego Mikołaja” organizowanym przez Miasto Sulejówek!

 

Zasady konkursu:

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej w formie listu do Świętego Mikołaja.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie przedszkoli i szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Miasta Sulejówek.

Prace konkursowe oceniane będą w następujących grupach wiekowych:

- Kategoria I – przedszkola + oddziały przedszkolne szkół podstawowych;

- Kategoria II – szkoły podstawowe klasy I-III;

- Kategoria III – szkoły podstawowe klasy IV-VIII.

Prace konkursowe należy wykonać indywidualnie.

Każdy uczestnik może przedstawić jedną pracę plastyczną.

Do konkursu należy zgłaszać prace plastyczne wykonane zgodnie tematycznie z ideą konkursu, w dowolnej technice (oprócz materiałów sypkich typu kasza itp.) oraz w formacie nie większym niż A3.

Każda praca może mieć tylko jednego autora.

W konkursie nie mogą brać udziału prace zbiorowe.

Każda praca musi być podpisana na odwrocie (dane o autorze powinny zawierać: imię i nazwisko, wiek oraz klasę).

Prace konkursowe wraz z oświadczeniem, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu,  należy dostarczyć do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Sulejówek ul. Dworcowa 55 w nieprzekraczalnym terminie do 6 grudnia 2023 r. do godz. 16:00.

Komisja Konkursowa na posiedzeniu zamkniętym dokona oceny prac konkursowych, a następnie wyłoni laureatów I, II i III miejsca w każdej kategorii wiekowej. Decyzja Komisji jest ostateczna.

Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

W konkursie zostaną przyznane dyplomy dla wszystkich uczestników.

Wręczenie nagród i dyplomów oraz prezentacja wszystkich złożonych prac konkursowych odbędą się w dniu 17 grudnia br. podczas VI Jarmarku Bożonarodzeniowego w Parku Glinianki w Sulejówku.  

  • List do Świętego Mikołaja

Wstecz

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie