Miasto Sulejówek

Nawigacja

Treść strony

  • Tablica informacyjna
  • autor: Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami

INWENTARYZACJA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

INWENTARYZACJA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

NA TERENIE MIASTA SULEJÓWEK

 

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że na terenie Miasta Sulejówek zostanie przeprowadzona inwentaryzacja źródeł ciepła.

 

Ankieta dotycząca rodzaju źródeł ciepła i sposobu ogrzewania budynku będzie źródłem wiedzy na temat niskiej emisji na terenie Miasta Sulejówek. Wypełnienie przez Państwa ankiety informacyjnej, która nie stanowi żadnej formy zobowiązania, pozwoli zebrać niezbędne dane do prowadzenia bazy inwentaryzacji oraz jeszcze lepiej zaplanować działania mające na celu likwidację niskiej emisji, a w rezultacie wpłynąć na poprawę jakości życia mieszkańców.

 

W ramach projektu od 26 października do końca listopada Ankieterzy będą przeprowadzać rozmowy z Mieszkańcami. Inwentaryzację prowadzić będzie wyłoniona w drodze przetargu firma Niezależni Doradcy Energetyczni Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

 

Inwentaryzacja dotyczyć będzie wszystkich źródeł ciepła znajdujących się w budynkach/lokalach mieszkalnych, lokalach usługowych i przemysłowych. W ramach wywiadu nie będą zbierane i przetwarzane dane osobowe.

 

Inwentaryzacja ma charakter niekomercyjny i realizowana jest przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powierza MAZOWSZE 2020.

 

Więcej informacji dotyczących inwentaryzacji udziela Referat Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami Urzędu Miasta Sulejówek tel. (22) 76 06 255 e-mail: srodowisko@umsulejowek.pl

 

  • autor: Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami
  • Ulotka_Sulejowek_1
  • Ulotka_Sulejowek2
  • autor: Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami
  • autor: Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie